marknadsundersökningar och omvärldsanalys

KD och abortfrågan

Jag har fått en hel del män på internet som talat om att jag haft fel. Mer eller mindre hövligt har jag fått höra hur de kan mitt jobb bättre än mig, och att förtroendet för mig och Novus därmed är helt förbrukat. Ja inte mycket att göra åt det, vårt jobb är ju inte att vara till lags, utan att fokusera på den kunskap vi tar fram med våra undersökningar som grund.

Så är det nya samhället då kunskap och fakta inte kan hållas isär, den offentliga debatten sätter nästan alltid känslor mot kunskap, den som vinner är den som skriker högst inte den som har rätt. När debatter skapas medvetet med en falsk balans så skapas en värld där man har svårt att se skillnad på känslor, fakta och kunskap. Medias förändring från att vara någon som granskar och förklarar samhället till att bara sända vidare människors åsikter är en central del i detta.

Det finns grupperingar som argumenterar att den stora orsaken till KDs tapp var hur de röstade kring anhöriginvandringen, och att det inte är abortfrågan som var den stora händelsen. Det är jättelätt att utifrån sin mediekonsumtion bygga sig en egen sanning, och jag tror att det finns en del ledarskribenter som också driver denna huvudtes, utöver några politiker. Men ledarskribentens opinionsbildande roll är ju vitt skild journalistens. Den är också helt skild från opinionsundersökarens. Även om ordet opinion (åsikt) återfinns i båda. Vi opinionsundersökaren förklarar vilka åsikter som finns och hur dessa åsikter kommit till, i stora drag. Ledarskribenten, opinionsbildarens roll är att påverka åsikter, det kan vara några få, det kan vara en större grupp. Men i ledarskribentens arbetsbeskrivning ingår att påverka åsikter. Inte beskriva och förklara som är opinionsundersökarens roll. Politikerns roll är egentligen att förvalta landet, men första steget är att vinna väljare, och det innebär också ofta att positionera sig i förhållande till andra väljare. Politiken blir också därför att lyssna på men också påverka åsikter, för att få ett starkare mandat.

Därför kan man inte få en rättvisande bild av samhället genom att läsa eller lyssna på ledarskribenten, eller för den delen politikern, även om det är lätt att glömma bort.

Min uppfattning är att KD:s tapp om det beror på abortfråga eller migrationsöverenskommelsen är en sådan kamp, strategiskt är det viktigt att visa KDs syn på migrationsfrågan för att rucka tilltron till partiet i en fråga där konfliktytan är mer relevant än den känslomässigt laddade men konfliktytemässigt helt ointressanta abortfrågan.

För det är så att försöka begränsa aborten i Sverige finns det inget stöd för. Det går helt emot det jämlika samhälle vi har idag och den önskan som finns kring ökad jämlikhet. Att ens problematisera rätten att utföra aborter är extremt känsligt. Vi är också ett extremt sekulariserat land där religiösa skäl inte går hem i det offentliga rummet. Religionen vill man inte ha in i lagstiftningen.

Lägg sedan till tiden för detta, när det skedde samtidigt med abortförbud i USA i några delstater. Helhetsbilden väcker ilska och misstro kring KD, är det så att de egentligen vill begränsa aborträtten i Sverige? Samtidigt som de vill definiera sig som feminister. Det går inte ihop och väckte många frågetecken och skapade en oro hos väljare precis i EU valrörelsens sista skälvande upptakt.

Anhöriginvandringen hade inte alls samma mediala fokus, det är också en mycket komplexare fråga som inte bottnar lika djupt alls på alla plan som abortfrågan gör i Sverige.

Sverige är inte USA, det kan vara något som många behöver påminna sig om. De konservativa och religiöst kopplade värderingar som delas av många där finns knappt här. De klyftor i inkomst, boende, kunskap och värderingar är inte heller lika stora i Sverige som de är i USA. Sverige har utmaningar på många plan, men att tro att vi är ett mini USA kommer bara leda till elände, då man försöker lösa problem som inte finns och ignorerar de verkliga problemen och utmaningarna. Men det är så lätt att ta det amerikanska medieutrymmet och problembeskrivningarna och lägga på Sverige, språket har vi, väldigt många kan förstå och konsumera amerikansk litteratur och nyhetsmedia nästan lika lätt som svensk. Då är det lätt att tro att det är samma sak på alla plan.

Efter 8 år som VD på Novus och ansvarig för den politiska opinionen bygger man upp en hel del kunskap kring mänskligt beteende och alla undersökningar blir nya pusselbitar i att förstå Svenskars åsikter och orsakerna bakom. Den kunskapen är det få som har i Sverige, så jag vet rätt väl vad jag pratar om.

Nu om någon orkat läsa så här lång och är skeptiskt så kanske man tror att jag bara tycker. Men har di någon data då? Eller snackar du bara strunt?

Jo lite data har jag allt. Jag har en hel del, men det tydligaste är nog från Novus eftervalsundersökning som gjordes direkt efter EU valet och består av ca 6000 intervjuer (denna undersökning är inte publik). Samt Novus väljarbarometrar.

Uppdaterade bilden med andel till SD också, kom på efter publicering att det kan vara intressant också som referens.

Vi såg också den kraftigaste nedgången de två sista veckorna i väljarbarometern publicerad i början på juni. Samt att vi kunde konstatera ett tapp för KD i EU valet precis på slutet. KD var en av de partier som hade större stöd på fredagen jämfört med valresultatet. Det sammantaget med information från Novus eftervalsundersökning och våra väljarbarometer ger stärkt stöd för vår analys om abortfrågans centrala roll i detta. Med det inte sagt att KD kommer att fortsätta tappa pga detta. Det är fullt möjligt att KDs hantering av detta har stoppat tappet framåt och att de kan bygga upp förtroendet ganska snabbt igen. Med det inte sagt att anhörigfrågan inte har haft en påverkan alls, att det finns människor som på riktigt prioriterar den högre. Det jag beskriver är den största anledningen. Inte den enda.

Jag har heller inga illusioner om att jag inte kommer att få fler mail från människor som säger att jag har fel efter detta inlägg, antagligen snarare tvärtom. Men detta är säkert intressant för någon, det skulle heller inte förvåna mig att just beskrivningen kring KD:s tapp nu är ett tydligt exempel på kampen kring historieskrivning från olika intressen. Där en del bara vill skapa osäkerhet kring vad som är sant och vad som inte är sant, för det är en röd tråd i nutiden då kunskap misstas för att bara vara fakta och inte är mer värt än känslor. Det jag kan bistå med här är i alla fall lite kring vår analys och vad vi ser baserat på vår data och vår kunskap.

Apropå skillnaden mellan kunskap och fakta så är denna text jag skrev som gäst på SVD ledares sida Säkerhetsrådet nog intressant läsning: https://www.svd.se/blanda-inte-ihop-fakta-och-kunskap

 

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: