Familj i tre generationer som sitter i en soffa med var sin mobil, dator eller läsplatta. Tankebubblor med ett utropstecken i.

Kampanjutvärderingar – men hur gör man då?

Går du i tankarna på att utvärdera er senaste eller kommande kampanj? Då vill vi tipsa dig om vad du behöver tänka på innan du tar steget.

När vi på Novus pratar om kampanjutvärderingar så menar vi inte tekniska digitala nyckeltal. Vi syftar först och främst på undersökningsbaserade kampanjmätningar som man genomför med samma målgrupp som kampanjen har riktats sig mot.

Väl implementerade kampanjutvärderingar har en stor inverkan på er verksamhet.

Bockmarkering, teckensnittet Wingdings, teckenkoden 252 decimal. Förbättrar er marknadsföringsstrategi

Genom att peka ut vilka aspekter av er annonsering som fungerar och vilka behöver förbättras, kan vi jobba tillsammans för att optimera effekten av er marknadsföring.

Bockmarkering, teckensnittet Wingdings, teckenkoden 252 decimal. Hjälper er utveckla vinnande koncept

Genom att föra marknadsteam närmare kunderna hjälper vi dem att utforma kampanjer på ett sätt som träffar målgruppens ”smärtpunkter” och behov

Bockmarkering, teckensnittet Wingdings, teckenkoden 252 decimal. Mäter inverkan på ert varumärke

Kampanjutvärderingar visar vilken effekt er marknadsföring har på varumärket, som i sin tur skapar förutsättningar för framtida försäljning.

Det här behöver du göra innan du beställer en kampanjmätning:

För att beställa en kampanjmätning hos ett undersökningsföretag, bör man först identifiera vilken typ av mätning man önskar genomföra och vad man hoppas att mätningen ska visa. Kontakta sedan oss på Novus för att diskutera detaljerna i mätningen och få ett prisförslag. Det kan också vara bra att diskutera vilken typ av data som ska samlas in och hur den kommer att analyseras.

När du beställer en kampanjmätning från oss, bör du vara beredd på att vi kommer att ställa följande frågor och behöva:

Bockmarkering, teckensnittet Wingdings, teckenkoden 252 decimal. Kampanjmaterial och inte sällan med justeringar till exempel blind spots. När man mäter hur väl målgruppen har uppfattat vilket företag eller organisation som ligger bakom kampanjen vill man maska avsändaren. Det gör man genom att ta bort loggan och allt som kan identifiera företaget bakom kampanjen för respondenterna som ingår i studien.

Bockmarkering, teckensnittet Wingdings, teckenkoden 252 decimal. Tydligt definierat syfte med kampanjen. Detta krävs för att vi ska kunna utvärdera effekten av kampanjen.

Bockmarkering, teckensnittet Wingdings, teckenkoden 252 decimal. Medieinvesteringar kopplade till kampanjen som ska utvärderas, även detta används i utvärderingen av kampanjeffekterna. Eller mediemixen, om utvärderingen ska göras per kanal.

När det kommer till reklam är det mycket vitt brus som en konsument utsätts för. Hur förstår du effekten och påverkan av din annonsering jämfört med andras? Novus kampanjutvärderingar är utformade för att hjälpa dig att utvärdera effekten av din marknadsföring genom att diagnostisera styrkor, svagheter och möjligheter till förbättringar.

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till oss här!

Ieva Englund  

Novus affärsrådgivare för varumärke och kommunikation

x

Varje månad bjuder vi på kunskap, fakta och rapporter inom området varumärke och kommunikation i form av Novus Varumärkesbrev.
Vill du ta del av det? Prenumerera här.

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: