Hur kan facket öka intresset för medlemskap bland unga?

Novus har förmånen att jobba tillsammans med många fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer och en gemensam utmaning för många är hur man ur olika perspektiv ska nå och attrahera unga. Utmaningarna skiljer sig åt beroende på förbund och yrke, men det finns ett tydligt fokus idag på att utforska hur man framgångsrikt lockar unga att dels vilja bli medlemmar i facket, dels utbilda sig inom de yrken man som förbund representerar. Självklart finns inget universellt svar på detta, men här är några insikter från min roll som Strategic Advisor som kan inspirera i detta arbete ur en kommunikationssynpunkt:

  • Kommunicera mera. Min bild är att unga är intresserade av att engagera sig i frågor som de tycker är viktiga, så länge de ser ”what´s in it for me”. Många unga vet inte vad facket är eller gör, vilket gör det svårare att nå fram. Facken måste lyckas förklara skillnaden mellan vad man som medlem får till skillnad mot de som väljer att inte vara med. Samtidigt är det viktigt att visa unga att de kan påverka som medlemmar och att kollektiva insatser gynnar även dem. Visa på förhandlingsframgångar som understryker att facket behövs.
  • Vad fan får man för pengarna. En facklig avgift varje månad blir ofta en trade off mot annat (kul). Facket måste därför tydligt kommunicera nyttan med ett fackligt medlemskap. Det finns även en poäng i att förbättra övergången från studentmedlemskap till ordinarie medlemskap för att behålla fler medlemmar när de går ut i arbetslivet. Många unga kan ha tillfälliga och/eller otrygga anställningar eller vara egenföretagare (inklusive inom gig-ekonomin). Hur säkerställer man schyssta arbetsvillkor för dem?
  • Kommunikationskanalerna är ett rörligt mål. En stark närvaro på digitala plattformar är av yttersta vikt, men med medvetenhet om att varje generation har sina egna digitala preferenser i kommunikation som ändras med ålder. Det framgår väldigt tydligt i Internetstiftelsens senaste rapport Svenskarna och internet 2023 baserad på data från Novus.
  • Balansera budskapen. Även om det fackliga huvuduppdraget att vara en konstruktiv motpart till arbetsgivare ibland kan skapa dålig stämning. Samtidigt vill man inte skrämma bort unga från utsatta yrken och därmed ett potentiellt medlemskap. Därför är det viktigt att balansera kommunikationen mellan budskap som är alarmistiska och som ökar intresset för de yrken man representerar.
  • Förstå grundläggande värderingar och förutsättningar. På Novus jobbar vi en hel del med segmenteringar och profileringar och det finns en anledning till det. Vi är alla olika med olika behov, barriärer och drivkrafter. Därför måste kommunikation målgruppsanpassas, t ex utifrån värderingar, ålder och livssituation. Facken måste ge sig hän åt att förstå unga och vad som viktigt för dem i arbetslivet. Lön, relationer, balans arbete/fritid, kompetensutveckling, yrkestillhörighet, karriär? Vad ska vara uppfyllt för att jag ska bli medlem i facket och t.o.m. eventuellt engagera mig fackligt?

Sammanfattningsvis handlar det om att som organisation vara känd, trovärdig och framåtriktad för att vara attraktiv på “marknaden”. Fackliga organisationer måste bygga ett starkt varumärke som inte bara stärker relationen bland befintliga medlemmar, utan också attraherar oorganiserade. Ett starkt varumärke underlättar effektiv kommunikation och budskapsanpassning till olika målgrupper, särskilt viktigt för att engagera unga på arbetsmarknaden.

 

Per Fernström

Strategic Advisor, Novus

 

 

Varje månad bjuder vi på kunskap, fakta och rapporter inom området varumärke och kommunikation i form av Novus Varumärkesbrev. Vill du ta del av det? Prenumerera här.

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: