Fem myror är fler än fyra elefanter, vem har Sveriges största väljarbarometer?

Fem myror är fler än fyra elefanter

Vi minns alla detta barnprogram. Där man lärde sig storheter och att stora djur kunde vara färre än de små. Grunden i mängdlära helt enkelt.

Konstigt nog dök just detta uttryck upp i mitt huvud när jag på Sifos förstasida såg denna formulering:

”vår väljarbarometer är Sveriges största undersökning av väljarsympatier. Läs med här!”

Klickar man på den så kommer man till Sifos väljarbarometer. Men hur den är Sveriges största finns det ingen information om.

Till saken hör att Novus väljarbarometer innehåller en normal månad 4000 intervjuer, vi genomför 1000 intervjuer per vecka, och brukar publicera en väljarbarometer var fjärde vecka.

Sifos väljarbarometer innehåller knappt 2000 intervjuer en gång i månaden.

Hur kan 2000 vara mer än 4000?

Hur kan en undersökning som innehåller 2000 intervjuer vara Sveriges största? Större än en som innehåller 4000 intervjuer?

Jag mailade Toivo Sjören som är opinionsansvarig på Sifo, och fick svaret att utöver de 2000 som publiceras så gör de 2000 intervjuer som aldrig publiceras, dessa räknar de in när de säger att de är störst.

För det första även om man räknar in ickepublicerade intervjuer så blir deras väljarbarometer lika stor som Novus, alltså fortfarande inte störst i Sverige.

För det andra och viktigast, om man räknar in ickepublicerade intervjuer så är man ute på ett mycket djupt vatten. Majoriteten av de undersökningar som genomförs är inte publicerade, och att räkna in sånt i en undersökning är inte bra. Skulle vi räkna på samma sätt så skulle det se helt annorlunda ut också i vårt antal intervjuer.

Undersökningsbranschen är en förtroendebransch. Detaljer är viktigt. En del av vår verksamhet är omvärldsbevakning, och att då på sin förstasida komma med ett uppenbart felaktigt påstående, som också är väldigt kaxigt. Sveriges största väljarbarometer.

Det vi kan utgå från är att jämföra de väljarbarometrar som publiceras. Och skriver man att man genomfört 2000 intervjuer så måste vi kunna lita på att det är 2000, inte att det egentligen är 4000 men det tänker vi inte tala om. Mer än felaktigt säga att man är störst.

Vad säger det om ett företag som slarvar med detaljer som detta? Jag är chockad faktiskt.

Jag säger inte att Novus har Sveriges största väljarbarometer, men jag kan konstatera att Novus publicerade väljarbarometer är dubbelt så stor som Sifos publicerade väljarbarometer.

Novus ökade antal intervjuer i april 2015 så att det skulle vara möjligt att bättre kunna dra slutsatser kring de partier som ligger runt 4%, då behöver man ett större underlag, då har storleken faktiskt betydelse.

Jag hoppas att SIFO slutar säga att deras väljarbarometer är Sveriges största undersökning av väljarsympatier.

Det vore också bra med en rättelse från deras sida. Det är detaljer och sanning vi jobbar med som företag. Inte alternativa fakta i form av icke publicerade intervjuer. I mina ögon är detta mycket illa att det över huvud taget stått där. Hur länge de sagt det är en annan sak. Man måste ta ansvar för sina uttalanden och man måste vara tydlig med rättelser.

För det är helt enkelt inte sant.

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: