Det går alltid hitta exempel på saker som inte funkar om man verkligen vill

Joe Biden vann popular vote i USA med fler röster än en president någonsin fått. Clinton för 4 år sedan fick också flest röster men Biden vann också det faktiska valet, alltså fick flest elektorsröster.

Om det är något man skall ta med sig från undersökningsföretagen från föregående val är att det är riktigt svårt att undersöka elektorssystemet. Jag har skrivit om det gång på gång. Det är riktigt svårt och dyrt i USA. Men det betyder inte att man inte alls skall titta på dem. De pekade på en vinst för Biden och det blev en vinst för Biden

Alltså det blev denna gång ett resultat som undersökningarna pekade på. Ändå ser man igår i bl.a. SvD att undersökningsindustrin totalt havererat.

Ja det finns undersökningar i USA som är dåliga.Ur Svenska mått håller nog nästan ingen egentligen i USA, något som varit min första kommentar kring USAs bransch i flera val i rad.

Men att utifrån det säga att undersökningsbranschen havererat är ungefär lika sant som att säga att alla journalister ljuger. Att jag bara skriver de orden här får nog varje seriös journalist att knyta sina nävar. Men förstå att det är exakt den retoriken man nu kör mot vår bransch.

Det är ett tesdrivet resonemang där man sedan letar efter bevis för att visa att man hade “rätt” i sin förutfattade mening.

Jag skrev denna artikel i Dagens Media den 5 november 2020, den är fortfarande relevant och läsvärd:

”Håll inte undersökarna ansvariga om de inte får tolka sina egna undersökningar”

Men det räcker inte att läsa den. Utan det kräver lite eftertanke också. Särskilt om man jobbar inom massmedia.

Att först konstatera att Trump leder stort och i den vevan prata om hur fel undersökningarna var är journalistikens fel inte undersökningarnas fel.

Alla som visste något om valet i USA visste att poströster kommer vara en fördel för Biden. Att poströsterna kommer in sent och tar en massa tid borde alla veta. Att även ett högt valdeltagande skulle vara en fördel för Biden borde alla insatta veta.

Att sedan inte ens minnas detta i sina “analyser” skadar tilltron till seriösa undersökningsföretag men också som jag skriver i artikeln ovan också redaktioner som borde vara seriösa.

Man kan inte först behandla undersökningar som en framtidsförutsägelse vilket de aldrig varit. Helt utan att ta hänsyn till all osäkerhet som undersökningen och sedan framtiden bidrar med. Och sedan (helt felaktigt) säga att undersökningarna var totalfel. Undersökningar man själv som redaktion litat på. Vad säger det om redaktionens kunskap? Man lurar inte bara läsaren med falska påståenden, man visar också med sånt beteende att man själv är hur lätt som helst att lura upp på läktaren. Nu är det inte heller sant att man inte kan lita på undersökningar generellt. Men man undrar ju faktiskt om man kan lita på nyheterna när de gör så totalt felaktiga svepande analyser…

Undersökningar i Sverige om de är rätt gjorda är extremt pålitliga. Men även de har en osäkerhet och säger något om nutiden. Framtiden kan faktiskt saker hända som gör att människor att ändra sig. Då kan gör man nya undersökningar för att se om det hänt. Det är så klart inte undersökningens fel om människor ändrar sig. Uppenbart när jag skriver det. Men samhället bevakas som att ingen någonsin får ändra sig, som att fria viljan inte finns. Trots att allt fler gör allt för att få till just den förändringen. Även media själva jobbar ju allt mer med ledarsidan vars arbete är att påverka människor… Men om man lyckas med det så är det undersökningarnas fel att man inte tog in framtida påverkansförsök i beräkningen? Alla borde se det logiska feltänket här och det är inte inom undersökningbranschen det sker.

Undersökningar i USA är mycket svårare, utmaningarna är enormt mycket större där, inte bara kring valsystemet utan också att det är ett större land och tilltron till undersökningsföretag och media är mycket lägre. Det måste man komma ihåg. MEN det går att göra bra undersökningar där, det går att avgöra om de är bra eller dåliga. Det går att avgöra vad en undersökning säger och inte säger. MEN att hitta några undersökningar som var missvisande säger inte att industrin helt tappat greppet. Det är bara en sort selektiv retorik som media hållit på med ett tag. Media fortsätter helt utan självinsikt med den retorik som gjorde att Trump blev president och populismen gått fram i västvärlden. 

Jag har i många år sagt att media är bra på källkritik men värdelösa på självkritik. Tyvärr brister det allt mer i det förstnämnda och behövs rejäl skärpning där om man vill öka förtroende för det man gör.

Att säga att någon annan gjort fel när så inte riktigt är fallet utan det snarare är för man själv är för snabb på hanen är skadligt för alla inblandade.

Jag kan bara fortsätta att rapportera om vad man kan lita på och vad man inte kan lita på utifrån vår värld. Det är baserat på forskning och erfarenhet. Forskning och erfarenhet som fortfarande gäller. Det hade varit så skönt om det också fanns seriös journalistik utgick från det.

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: