Nyheter

Hur kan facket öka intresset för medlemskap bland unga?

27 okt 2023

Novus har förmånen att jobba tillsammans med många fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer och en gemensam utmaning för många är hur man ur olika perspektiv ska nå och attrahera unga. Utmaningarna skiljer sig åt beroende på förbund och yrke, men det finns ett tydligt fokus idag på att utforska hur man framgångsrikt lockar unga att dels […]

Läs inlägg

Mimmi Gibson: Nyckeln till Gotlands Attraktionskraft och Tillväxt

24 okt 2023

I en intervju med Mimmi Gibson, Näringslivsstrateg för Attraktionskraft och marknads- och varumärkesansvarig för Region Gotland, får vi en inblick i hennes arbete med att forma Gotland som en attraktiv destination. Där hennes främsta uppdrag är att öka Gotlands skattekraft genom att locka fler invånare till ön – och vårt samtal belyser hennes passion och arbete […]

Läs inlägg

Det offentliga varumärkets vara eller icke-vara, är det verkligen frågan?

17 okt 2023

Debatten om lämpligheten i att offentliga organisationer (såsom kommuner, myndigheter eller andra förvaltningsinstanser) i allt större utsträckning ägnar sig åt varumärkesarbete blossar upp med jämna mellanrum. Nu senast i relation till frågan om den växande skaran kommunikatörer inom svensk förvaltning.   Varumärkesarbete har historiskt kopplats till privat sektor, och till försök att tjäna pengar snarare än […]

Läs inlägg
Sida av 9

Novus Stories

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: