Nyheter

Novus Sverigepanel vs. andra typer av webbpaneler

28 sep 2023

En vanlig missuppfattning är att webbpaneler behöver vara representativa utifrån populationens demografiska fördelning. Det är dock undersökningsresultaten som ska vara representativa. Det som åstadkommer representativa och därmed tillförlitliga resultat är: Rekrytering till panelen via sannolikhetsurval. Slumpmässigt stratifierade urval i respektive panelundersökning. Viktning på relevanta variabler. Detta om vi bortser från andra eventuella felkällor. Slumpmässigt rekryterade […]

Läs inlägg

Svenska folket överskattar rejält andelen utländska medborgare i Sverige

20 sep 2023

Den genomsnittliga svensken har bra koll på andelen utlandsfödda men mycket sämre koll på andelen utländska medborgare. Novus har frågat svenska folket om hur stor andel av den svenska befolkningen de tror är födda utomlands samt hur stor andel som är utländska medborgare och jämfört svaren med SCB befolkningsstatistik. SCB baserar sin befolkningsstatistik på uppgifter […]

Läs inlägg

Så lyckas du med dina marknadsinsatser på en global marknad

28 aug 2023

Globala företag står inför den ständigt närvarande utmaningen att kombinera sin varumärkeskonsekvens med de olika lokala kontexter där man är verksam. För att lyckas på alla sina marknader utan att göra avkall på sin identitet måste man klara av att se både mikro- som makroperspektivet på sin verksamhet och organisation. Detta ställer stora krav på […]

Läs inlägg

Nylansering av geometriskt upptagningsområde

16 aug 2023

Novus lanserar möjligheten att genomföra undersökningar baserat på upptagningsområden. Novus kan utifrån en adress skapa ett geometriskt urval där man kan välja mellan cirkel, rektangel, polygon (månghörning). Det finns möjlighet att zooma eller panorera dessa till lämplig storlek. Antal intervjuer som kan genomföras baseras på områdets storlek. Två exempel på användningsområden är om man t.ex. […]

Läs inlägg
Sida av 6
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: