Ökad positiv attityd till gruvnäringen i Sverige

Enligt en undersökning Novus gjort för Sveriges geologiska undersökning (SGU) har svenskar blivit mer positiva till gruvnäringen. Bland annat kan varannan person tänka sig att ha en aktiv gruva i sitt närområde. 

Drygt sex av tio personer tycker att svensk gruvnäring ska få förutsättningar att utvecklas för att säkra tillgången på viktiga metaller. Det är 10 procent fler än vid en undersökning för tre år sedan. 

Läs mer på Svt Nyheter

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: