Förtroendet för myndigheter och regeringen rasar i deras hantering av Corona

Det är tydligt att turbulensen den senaste tiden kring pandemin kraftigt påverkat förtroendet för regeringen och ansvariga myndigheter. Mest tappar MSB med hela 22 procentenheter i förtroende, Regeringen tappar 15 och FHM tappar 11. Alla tre nedgången är signifikanta. Däremot ligger sjukvården kvar i topp med oförminskat förtroende. Även förtroendet för medias hantering tappar signifikant.

Även media tappar signifikant i förtroende jämfört med i början på december.

Undersökningen är genomförd på Novus eget initiativ och har genomförts i Novus Sverigepanel från ett slumpmässigt rekryterat riksrepresentativt urval i åldern 18–79 år med 1042 intervjuer under perioden 11–18 januari 2021. Deltagarfrekvensen var 70%.

Kort kommentar

Vad gäller förtroendet för myndigheter och regering gäller det att förstå att detta betyg sätts vad det ser ut som mer med tyngdpunkt utifrån en internationell jämförelse. Att Sverige hela tiden jämförs med andra länder, t.ex. våra nordiska grannländer där ju statistiken kring Covid ser helt annorlunda ut.

Eftersom S som ju leder regeringen inte har tappat i väljarstöd och andra partier i Sverige har inte vunnit i väljarstöd under årsskiftet pekar snarare på alternativen för ledarskap istället för S inte alls är så tydliga i Sverige.

Alltså att väljarna inte tycker att andra partier i Sverige alltså uppenbart skulle gjort det bättre. För hade man tyckt det hade vi sett stora förändringar i väljarbarometern. Tvärtom var det ganska stabilt i Novus väljarbarometer i januari jämfört med december 2020.

Så misstron blir tydligt mot svenskt agerande kring Covid i Sverige. Detta skall alltså främst ses som en tappad tilltro till Sverige som land vad gäller förmågan att hantera pandemin. Alltså inte att regeringspartierna automatiskt skulle tappa i stöd på grund av detta, för där jämförs det med en svensk måttstock och de andra partierna i Sverige.

Viktigt att vara tydlig med vad som är vad helt enkelt. Men svenskarnas tilltro till Sverige som samhälle har fått sig en rejäl törn.

Ladda ned rapporten här: Novus Förtroende 20210120

 

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: