Nyheter

Sju av tio har dragit ned på sina fysiska möten med äldre och släktingar

10 nov 2020

Istället ringer vi varandra mer via telefon eller digitalt. Nästan fyra av tio i Västsverige säger att de ringer sina släktingar och vänner oftare nu än innan pandemin. Novus har gjort undersökningen hos allmänheten boende i västra Sverige på uppdrag av P4-stationerna i Västsverige (P4 områdena Göteborg, Sjuhärad, Skaraborg och Väst). Lyssna på inslaget om […]

Läs nyhet

Var fjärde skåning har fått sin privatekonomi påverkad av pandemin

07 okt 2020

För de flesta handlar det om minskade inkomster eller förlorade pengar i börssparande. De som drabbats värst är unga mellan 18-29 år. Undersökningen visar även att en av fyra skåningar har minskat sin konsumtion i samband med coronakrisen. Undersökningen genomfördes av Novus under september månad på uppdrag av Sparbanken Skåne, med 1 358 personer boende […]

Läs nyhet

Sex av tio svenskar är negativa till reklam

22 sep 2020

Novus har för Sveriges Annonsörers räkning genomfört en undersökning om svenskarnas reklamtrötthet. Redan 2015 gjorde vi deras första kartläggning och förändringen över tid är tydlig. Årets undersökning, med drygt 2 000 svarande, visar att de senaste årens nedåtgående trend håller i sig. Undersökningen visar att sex av tio svenskar är negativa till reklam. Allmänheten ogillar […]

Läs nyhet

Skrivförmågan hos unga svenskar brister – svårt att klara studier och arbete.

18 sep 2020

Unga idag möter inte de krav som ställs på deras förmåga att utrycka sig skriftligt när de ska läsa vidare på högskola och universitet eller söka ett kvalificerat arbete. Det visar två undersökningar som Novus utfört på uppdrag av Utbildningsradion. Den ena undersökningen riktade sig sig till chefer och den andra till universitets- och högskolelärare. […]

Läs nyhet
Sida av 6
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: