Novus och CRUSH Covid har påbörjat ett världsunikt samarbete

Novus och CRUSH Covid, ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt i samverkan mellan Region Uppsala och Uppsala universitet som leds av Mats Martinell och Tove Fall, har påbörjat ett samarbete kring ökad förståelse om spridningen av covid-19 och dess påverkan på Sverige.

Novus har sedan mars 2020 löpande undersökt svenskarnas hälsotillstånd och beteende i samband med Corona pandemin. CRUSH Covid har sedan i september arbetat med att kartlägga smittspridningen i Uppsala län med hjälp av bland annat data från hälso- och sjukvården, avloppsmätningar och data från Covid Symptom Study Sverige.

Nu har vi påbörjat ett samarbete där vi utbyter kunskap och erfarenheter kring pandemin. Tillsammans hoppas vi bland annat kunna ge en bättre bild sjukdomens utbredning över tid i Sverige sedan mars 2020. Även andra frågor hoppas vi kunna sprida lite ljus över. Novus undersökningar och CRUSH Covid har kompletterande information som passar mycket väl ihop för en fortsatt forskning.

Samarbetet är unikt inte bara i Sverige utan även globalt. Att kunna sammanföra kunskapen från undersökningar som ger en god populationsuppskattning kring pandemins utbredning och effekter tillsammans med mycket god individdata har aldrig gjorts förr i denna omfattning.

”Novus Coronastatus är den största och längsta undersökningen som skett mot allmänheten om Coronapandemin som gjorts någonstans av ett undersökningsföretag. Samhällsnyttan har redan visat sig, både i Sverige och internationellt, vi har lyft många frågor som inte var kända innan våra undersökningar. Vi hittade bl.a. den stora gruppen långtidssjuka med Covid. Att nu få samarbeta med forskarna på Uppsala universitet gör vi med stolthet och glädje.” Säger Torbjörn Sjöström VD Novus

Tove Fall säger: “Att få tillgång till information från undersökningar som väl representerar Sveriges befolkning är mycket viktigt för att förstå epidemins utveckling. Samarbete har visat sig vara den viktigaste nyckeln i forskningen kring pandemin och vi är jätteglada över denna möjlighet”

Torbjörn Sjöström VD Novus

Om Novus

Novus är ett kunskapsföretag och Sveriges mest kända undersökningsföretag. Novus Coronastatus har pågått sedan mars 2020 och nu genomfört över 50 000 intervjuer mot svenska folket för att undersöka hälsostatus och beteende. Senaste Novus Coronastatus publiceras alltid här:  https://novus.se/novus-coronastatus/

Novus hemsida: https://www.novus.se

Tove Fall Professor i Molekylär Epidemiologi på Uppsala Universitet och en av forskningsledarna i CRUSH Covid

Om CRUSH Covid

CRUSH Covid är ett innovativt tvärvetenskapligt forskningsprojekt i samverkan mellan Region Uppsala och forskare från fem olika institutioner vid Uppsala universitet. Syftet med projektet är att kartlägga och försöka dämpa lokala utbrott av covid-19 i Uppsala län.

CRUSH Covids hemsida: https://www.uu.se/crushcovid

CRUSH Covids dashboard: (https://crush-covid.shinyapps.io/crush_covid/)

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: