Novus Analys: Ökat förtroende för partiledaren leder till ökat väljarstöd

Sammanfattning:

Har förtroendet för partiledarna sjunkit kraftigt? Den ökade rörligheten mellan partierna tyder på det, vi bestämde oss för att titta lite noggrannare på detta genom att jämföra förtroendet för partiledarna två år innan valet 2014 och idag.

ladda ned rapporten här

De två partier som gått fram kraftigast, båda dubblat sitt stöd, har också en partiledare som har ökat i förtroende. SD och C. Endast V har fått fler sympatisörer trots att förtroendet för Sjöstedt har minskat. V:s uppgång kan härledas till att S och MP sjunkit så kraftigt, en del av väljarna har gått till V.

Alla andra riksdagspartier har sjunkande stöd och ett lägre förtroende för partiledaren.

Som helhet är det en mycket dyster syn. Förtroendet för statsministern har sjunkit kraftigt, Fredrik Reinfeldt hade en tydlig övervikt på andelen som hade högt förtroende för honom jämfört med de som hade lågt. Stefan Löfven har idag en kraftig övervikt av de som har lågt förtroende, 24 % har ganska eller mycket högt förtroende mot 49 % som har ganska eller mycket lågt förtroende. Det ger ett negativt balansmått på 25 %.

Om vi ignorerar partifärg på utan ser på ämbetet statsminister har balansmåttet på förtroendet sjunkit från + 17 % till – 25 %.

Summeras alla partiledares förtroende har balansmåttet för förtroendet sjunkit kraftigt, men nästan hela den sammantagna nedgången i förtroende kan härledas till de rödgröna partiledarna. Även om individuella partiledare inom alliansen har gått ned i förtroende har andra ökat och deras sammantagna förtroende (positiva minus negativa) är i stort sett oförändrat.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet är de partier vars partiledare har tappat mest i förtroende. Men även Moderaternas Anna Kinberg Batra har en kraftig nedgång i förtroende som partiledare för M, vilket bör oroa även Alliansens största parti.

I dagsläget har vi bara partiledare med neutralt eller negativt förtroende. Det finns inga lysande stjärnor som sticker ut som positiva förebilder, bara olika nivåer av negativt balansmått.

De rödgrönas partiledare har sjunkit kraftigt i förtroende, och med tanke på att deras sammanlagda förtroende var högre än Alliansens två år innan valet 2014, då de ju tog över regeringsmakten så borde detta vara ett stort orosmoment för dem.

Samtidigt Alliansen partiledare har också ett svårt läge, även om deras sammanlagda förtroende är högre än de Rödgrönas, så är de kvar på samma låga nivå som två år innan de förlorade regeringsmakten.

Jimmie Åkesson har ökat förtroendet, vilket också syns i partisympatistödet, och ett parti som har en klar övervikt av missnöjda väljare är också mindre sårbara för lågt förtroende och skandaler än övriga partier. Så detta stärker också bilden av att SD kommer göra ett mycket bra val 2018 om inget radikalt händer.

Förändringen i partisympati och jämför med förändringen i förtroende

Nov 2012 Sept 2016 Diff Balansmått förtroende: Förändring
M 29,8% 25,3% -4,5% -17 %
C 4,1% 7,5% 3,4% 27 %
L 5,4% 5,1% -0,3% -2 %
KD 3,3% 3,2% -0,1% -13 %
S 33,4% 26,4% -7,0% -40 %
V 5,4% 7,7% 2,3% -19 %
MP 8,9% 4,4% -4,5% -43 %
SD 8,4% 17,2% 8,8% 13 %

ladda ned rapporten här

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: