Mer än hälften av alla småbarnsföräldrar har gjort en utlandsresa med sina barn före fyra års ålder

En undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Trygg-Hansa visar att 53 procent av föräldrar till barn upp till fyra år har någon gång rest utanför Norden tillsammans med sitt barn. I Stockholm är samma siffra 65 procent. På frågan hur gammalt barnet var första gången de reste utomlands svarar åtta av tio föräldrar (79 procent) att barnet var ett år eller mindre. 53 procent av barnen hade inte ens hunnit fylla ett år första gången de reste utomlands. Trots att det är populärt att resa med småbarn finns en viss oro kopplad till resan, framförallt när det kommer till sjukdomar på destinationen.

Läs mer om undersökningen här

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: