8 av 10 svenskar vill se skärmförbud i simhallar

Flera simhallar har infört skärmförbud under året eftersom föräldrar varit upptagna med sina skärmar istället för att ha uppsikt över sitt barn och för att undvika att badgästerna smygfotograferas. I en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Trygg-Hansa är 85 procent av svenskarna positiva till förbuden, 8 av 10 (79 procent) tycker att det bör införas skärmförbud i alla simhallar. Däremot vill endast 21 procent se ett skärmförbud på stränder och badplatser.

Läs mer om undersökningen här

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: