Invandring och integration fortsatt den viktigaste frågan för svenskarna

Novus mäter återkommande vilka politiska frågor som väljarna tycker är viktigast.

Invandring/integration (65%) ligger fortfarande i topp hos väljarna följt av Sjukvård (61%) samt Skola och utbildning (57%).

Sedan Novus senaste mätning i december 2015 är majoriteten av resultaten stabila. Den ökning som skedde för Invandring/integration mellan juni och december 2015 verkar nu ha avstannat. De två frågor som tappat viktighet hos väljarna i denna mätning är Jobben, som minskat från 52 % i december till 44 % nu. En liknande nedgång gäller även för Landets ekonomi som tappat från 49 % till 42 %.

I rapporten nedan finns de tio viktigaste frågorna redovisade.

Novusrapport: Viktigaste frågan Mars 2016

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: