Fortsatt positiv trend för ridsporten

Ridsporten rider på en positiv trend och allt fler ridanläggningar ägs av landets kommuner. Men kostnaderna för underhåll är fortsatt tunga poster för föreningarna. Det visar en undersökning som företaget Novus gjort bland ridklubbar och kommuner på uppdrag av Svenska Ridsportförbundet.

Läs hela nyheten här..

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: