Förtroende för partiledare

Förtroendet för regeringen och partiledarna är fortsatt mycket lågt.
En majoritet (56 %) har mycket eller ganska litet förtroende för regeringen som helhet. Samtidigt är det i genomsnitt bara var fjärde svensk som har ganska eller mycket högt förtroende för de populäraste partiledarna. Som referens för drygt ett år sedan hade knappt varannan ganska eller mycket högt förtroende för Reinfeldt (45 %) och Löfven (44 %).

Det är en dramatisk nedgång i generellt förtroende för partiledarna. Förtroendet för Stefan Löfven har nästan halverats på drygt ett år. Som statsminister bör förtroendet i normala fall öka snarare än minska.

1: Annie Lööf 27 %
2: Stefan Löfven & Anna Kinberg Batra 25 %

Annie Lööf är fortsatt den partiledare som har högst förtroende, det som är nytt jämfört med augusti är att Anna Kinberg Batra nu är uppe på en delad andraplats med Stefan Löfven. Precis där bakom på 21 % kommer Sjöstedt, Fridolin och Björklund.

Andelen som anser att utvecklingen i Sverige går åt fel håll är lika hög som i maj, en klar majoritet 63 % anser att Sverige på det hela taget går åt fel håll.

Ladda ned rapporten här: Novus Partiledarförtroende november 2015

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: