Anledningen till SDs uppgång

Rapport: SD 2015-08

Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ.

Undersökningen genomfördes som en webundersökning i Novus sverigepanel med 1011 intervjuer på ett riksrepresentativt urval på åldern 18 – 79 år den 13-19 augusti 2015, undersökningen jämförs med Novus tidigare undersökningar 2012 och 2013.

Vid osäkerhet kontakta Novus för hur en siffra skall tolkas.

Syftet med undersökningen var att lite bättre förstår de underliggande drivkrafter som medför ett kraftigt förändrat politiskt landskap.

Den ökning som SD har är exceptionell. Det är lätt att enbart säga att det är invandringen, och det är en enkel förklaring, men på många sätt är detta symptomen. Det som ligger under är ett generellt ökat missnöje, och som resultatet här visar en koncentration av missnöjda väljare bland SD:s sympatisörer. 63 % ansåg i juni att Sverige utvecklades åt fel håll. En kraftig ökning av missnöje sedan mars då 51 % ansåg det. Bland SD:s sympatisörer ansåg i juni 93 % att det gick åt fel håll. 75 % av SD:s sympatisörer tror att svensk ekonomi kommer att utvecklas negativt de närmsta 5 åren (jämfört med 47 % alliansväljarna och 19 % rödgröna).

SD har ökat kraftigt, i Novus väljarbarometer i augusti nådde stödet en toppnotering på 19,4%, sedan valet har stödet för partiet ökat med 6,5 procentenheter på mindre än ett år. Nästan lika mycket som mellan valet 2010 och 2014 (7,2 procentenheter).

Viktigaste anledningen till SD:s uppgång?

Vi frågade de som idag säger sig sympatisera med SD hur stor inverkan ett antal frågor hade på valet, samma frågor som ställts ett par gånger tidigare.

1: 100 % (98 %) De enda som vågar prata om integrationsproblemet
2: 97 % (93 %) De vill begränsa invandringen
3: 93 % (88 %) Tuffare tag mot brottslingar
4: 71 % (79 %) Röra om i den politiska grytan
5: 60 % (53 %) Jimmie Åkesson
6: 55 % (63 %) En proteströst mot övriga partier

Generellt så kretsar det kring invandringen, och det är lätt att stanna vid detta i sin analys samt att konstatera att brottsligheten har blivit viktigare. Proteströsten är närvarande men har inte vuxit så mycket procentuellt. Men fundera man varför invandringen anses vara ett problem. Så ser man ganska snabbt att detta är symptomet.

Oavsett vilken typ röst man lyssnar på, ”att invandrare står för de flesta brotten” eller att ”kostnaden för invandringen skenar”, att ”integrationen inte fungerar”, att pengar saknas till skolan. Så pekar det på underliggande problem med välfärden, samt att det offentliga inte klarar av att hantera de problem som finns. Det önskas en ”quick fix”, ”andrum”, ”paus”. Någon extern händelse som påverkar situationen som går att lösa och samtidigt frigöra pengar och tid att ta itu med alla andra problem man ser i samhället. Då blir både SD och invandringen central. Men det är inte orsaken.

Tex frågan som är sist i rapporten visar att en majoritet inte tror att svensk välfärd kan vara kvar på samma nivå om inte politiken ändras radikalt. Bland SD sympatisörerna anser 99 % att så är fallet.

De missnöjda väljarna dras till SD i ännu högre grad.

På ytan verkar inte heller missnöjet har förändrats så mycket, däremot syns en tydlig koncentration av missnöjet kring SD:s sympatisörer, vilket bekräftar att det är missnöjet som är en central drivkraft, och en önskan av radikala lösningar på de problem man ser. Det landar i en gemensam bild av problemens omfattning samt att ett stort steg att komma närmare en lösning är att ta itu med den del som uppfattas enklast att börja med. Invandringsfrågan. Det slår an många dimensioner som är mänskligt när man känner sig hotad, och må anses vara hjärtlöst, men är man övertygad om att det är en djup kris så är det rationellt att fokusera på de externa faktorerna först.
75 % av SD:s sympatisörer anser att samhället fungerar mycket eller ganska dåligt.
93 % har mycket eller ganska litet förtroende för svenska politiker.

Ladda ned rapporten: Novus SD augusti 2015

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: