Förtroendet för Stefan Löfven sjunker

Den nedåtgående trenden ang förtroendet för Stefan Löfven fortsätter, 26 % uppger idag att de har mycket eller ganska stort förtroende för honom.

Att jämföra med Fredrik Reinfeldt i maj 2014 då 45 % ansåg att de hade mycket eller ganska stort förtroende för honom. Då var även förtroendet för Stefan Löfven mycket högre och på samma nivå som Reinfeldt.

De största tappen återfinns för Stefan Löfven som tappar från 32 % till 26 % i ganska stort förtroende/mycket stort förtroende hos den svenska allmänheten. Även Åsa Romson tappar och halverar nästan sitt förtroende från senaste mätningen. Då var det 13 % som uppgav att de hade stort förtroende för henne och nu är motsvarande 7 %.

Högst förtroende som partiledare i mätningen har Annie Lööf (27%), följt av Stefan Löfven (26%) och Anna Kinberg Batra (22%).

Längst ner på listan över förtroende hos svenska allmänheten finns och Åsa Romson (7 %) och Ebba Busch Thos (9%).

Jämfört med maj 2014 har framförallt partiledarna för de rödgröna partierna tappat kraftigt i förtroende. Stefan Löfven har minskat 18 procentenheter, Gustav Fridolin 15 procentenheter, Åsa Romson 16 procentenheter och Jonas Sjöstedt 10 procentenheter.

Samtidigt som vi ser en kraftigt ökat andel som tror att samhället utvecklas åt fel håll. I juni 2015 ansåg 63 % att samhället utvecklades åt fel håll, jämfört med juni 2014: 49 %

Annie Lööf är den enda partiledare som har kraftigt ökat i förtroende sedan maj 2014. I maj 2014 uppgav 7 % att de hade ett stort förtroende för henne vilket är en uppgång med 20 procentenheter.

Ladda ned rapporten här:

Novus Partiledarförtroende augusti 2015

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: