63% anser att Sverige går åt fel håll

Det är en kraftig ökning av andelen som anser att Sverige går åt fel håll jämfört med i mars då samma fråga ställdes.
Ladda ned rapporten här
Läs Novus VD:s analys av undersökningen på SVD Debatt: Novus: 6 av 10 svenskar har tappat framtidstron

Novus har på eget initiativ genomfört en undersökning om vad svenska folket anser om Sveriges utveckling, landets ekonomi och sin egen privatekonomi.
Undersökningen är genomförd 11 – 16 juni 2015 i Novus Sverigepanel som en är riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad webbpanel. Totalt har 1022 intervjuer genomförts.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: