Allt fler konsumenter vill köpa från företag som tar klimatansvar

Två av tre svenska konsumenter föredrar att köpa från företag som minskar sin klimatpåverkan och drygt hälften av konsumenterna tycker att klimatkompensation är ett bra sätt att gör det på. Andelen som känner oro för klimatförändringarna har ökat det senaste året.

Det här visar en ny undersökning utförd av Novus, på uppdrag av ZeroMission. I undersökningen, som omfattade ett riksrepresentativt urval av drygt 1000 personer i åldrarna 18–79 år, ställdes bland annat frågor kring medvetenheten om klimatpåverkan och klimatkompensation, oro för klimatförändringarna samt preferens vid egna inköp.

Läs hela nyheten här..

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: