TV4 Novus om Nato och beredskap

Rapport Novus

Kund: TV4 Nyhetsbolaget

Nato 2014-10-28

Ladda ned rapporten här

Fråga 1: Hur god beredskap tror du att Sverige har vid ett
militärt angrepp mot landet?

 

 

Kön

Mars 2014

April 2013

 

Totalt

Man

Kvinna

Totalt

Totalt

Mycket god

1%

1%

1%

1%

1%

Ganska god

11%

9%

14%

17%

11%

Inte särskilt god

54%

50%

57%

51%

48%

Inte alls god

30%

38%

21%

26%

37%

Vet ej

5%

2%

7%

5%

3%

 

Samma andel 12 % anser nu precis som vid tidigare undersökning i
april att Sverige inte har en god beredskap. Däremot har andelen
som inte alls anser att beredskapen är god minskat. Det är troligt
att den militära underrättelseoperationen faktisk bättrade på
bilden av svenskt försvar.

Fråga: Hur god beredskap tror du att Sverige har vid ett
militärt angrepp mot landet?

   

Partisympati

         
 

Totalt

M

S

SD

M+FP+C+KD

S+V+MP

Osäkra

Mycket god

1%

0%

1%

0%

0%

1%

0%

Ganska god

11%

12%

19%

5%

10%

18%

9%

Inte särskilt god

54%

62%

55%

42%

59%

55%

72%

Inte alls god

30%

24%

22%

53%

29%

23%

13%

Vet ej

5%

2%

2%

0%

2%

3%

5%

Nedbrutet på partisympati förenar denna fråga
allianssympatisörer och rödgröna sympatisörer, vilket även var
fallet i mätningen i mars 2014. Däremot anser SD sympatisörer att
beredskapen är mycket sämre. 

 

Fråga 2. Tycker du att Sverige ska bli medlem i den militära
alliansen NATO?

 

 

Kön

Mars 2014

April 2013

 

Totalt

Man

Kvinna

Totalt

Totalt

Ja

37%

48%

25%

31%

35%

Nej

36%

36%

36%

42%

39%

Vet ej

27%

15%

39%

27%

26%

 

Stödet för ett Svenskt NATO medlemskap ökar något. I april var
det 31 % som var för, nu är det 37 %, Men andelen osäkra är
fortfarande stor, 27 % så kännedomen av vad ett medlemskap skulle
innebära måste anses vara svag.

En svag övervikt för de som anser att Sverige skall bli medlem i
NATO, vilket är en förändring sedan mätningen i mars i år då det
var en svag övervikt blanda de som inte ansåg att Sverige skulle
bli medlem i Nato.

En tredjedel av svenska folket (27%) har ingen uppfattning i
frågan, vilket är stabilt sedan mätningen i mars i år och mätningen
som genomfördes i april 2013.

Tycker du att Sverige ska bli medlem i den millitära alliansen
NATO?

   

Partisympati

         
 

Totalt

M

S

SD

M+FP+C+KD

S+V+MP

Osäkra

Ja

37%

62%

19%

45%

59%

17%

24%

Nej

36%

14%

53%

32%

15%

59%

21%

Vet ej

27%

24%

27%

23%

25%

23%

56%

 

Regeringen inkl V och Allianspartierna är varandras motsatser i
inställningen till NATO, En klar majoritet bland S,MP, V är emot
ett medlemskap. Men det motsatta gäller inom Alliansen. Däremot är
SD väljarna lite mer positiva till NATO. Men i mindre grad än
Allianspartierna.

Undersökningen genomfördes i Novus Sverigepanel med 1068
intervjuer från ett slumpmässigt rekryterat riksrepresentativt
urval i åldern 18-79 år under perioden 24-27 oktober 2014.

Notera att denna undersökning genomfördes efter den stora
mediala uppmärksamheten om ubåtsjakten i Stockholms skärgård.

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: