Jobba på Novus?

Vi är ett oberoende svenskägt undersökningsföretag helt utan kopplingar till intresseorganisationer eller opinionsbildare, vi fokuserar på svenska och nordisk undersökningsmarknaden.

Vi värderar undersökningskompetens och tar ansvar för våra undersökningar.

Är du en erfaren undersökningskonsult som älskar undersökningar men kanske fastnat i stora företag med ständiga omorganisationer och försäljning av standardiserade produkter?

På Novus finns stor frihet, korta beslutsvägar och vi fokuserar på att leverera insikter som får våra kunder att växa. På Novus kan du påverka och får ett stort eget ansvar. Vi levererar pålitliga undersökningar till våra kunder, inom alla områden som opinion, marknad, loyalty och medarbetarundersökningar, både kvalitativt och kvantitativt.

Vi har en god lönsamhet och tillväxt i en marknad som är hårt prispressad. Detta har vi uppnått genom vårt fokus på pålitliga undersökningar och våra kompetenta medarbetare.

Låter detta intressant?

Primärt gäller detta vårt Stockholmskontor, men känner du att du är helt rätt och istället tycker att Malmö passar bättre så är du självklart välkommen att kontakta oss ändå

Skicka ett mail till jobb@novus.se

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: