Frukostseminarium om krishantering och CSR

Novus genomförde idag ett välbesökt frukostseminarium med ämnet krishantering och CSR. Gästföreläsare var Karin Tengby, pressekreterare i Röda Korset och Carnegies kommunikationschef Andreas Koch.

Novus har gjort en undersökning om hur allmänheten ser på företagskriser och CSR. Vilka kriser minns man? Hur tycker svenska folket att företagen hanterar sina kriser? Vad ska man tänka på om man hamnar i kris? Är CSR viktigt? Påverkar företagens agerande hur man som konsument konsumerar?
Hur många minns Röda Korsets skandal? Eller Telias mutskandal i Uzbekistan? Eller hästköttskandalen? Betyder skandalerna något för varumärket?

Ta del av rapporten från seminariet här!

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: