Var fjärde i åldern 15 – 18 år uppger att de tror att de kommer att dricka sig berusade på Valborg

Var fjärde i åldern 15 – 18 år uppger att de tror att de kommer att dricka sig berusade på Valborg. Vanligast är att man blir bjuden på alkoholen av kompisar. Detta visar en undersökning bland ungdomar som If gjort inför Valborgshelgen.

Undersökningen som är gjord av Novus på uppdrag av If visar att 24 procent av unga i åldern 15 – 18 år planerar att dricka sig berusade på Valborg. Siffran är högre för flickor än för pojkar, 27 procent respektive 21 procent. Bland 15 – 17-åringarna tror 17 procent att de kommer att bli berusade på Valborg.

Läs hela nyheten här

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: