Nio av tio svenskar att deras konsumentbeteenden styrs av egna värderingar

I en ny undersökning genomförd av Novus, på uppdrag av Sveriges Annonsörer, svarar nio av tio svenskar att deras konsumentbeteenden styrs av egna värderingar. Trovärdigheten hos ett antal branscher har också undersökts. Frågorna kommer att tas upp på Stora Annonsördagen på torsdag.

Intresseorganisationen Sveriges Annonsörer har låtit genomföra en undersökning bland fler än tusen svenska konsumenter där man bland annat har frågat om de anser att egna värderingar styr köpbesluten. Av de tillfrågade har 86 procent svarat ja på frågan. Ett företag har med andra ord mycket att vinna på att kommunicera värderingar som konsumenterna vill identifiera sig med.

Läs hela nyheten här

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: