Kvinnor som är chefer har högre psykisk stress än män som är chefer

En högre andel kvinnor har blivit chefer både i det privata näringslivet och i den offentliga sektorn. Utvecklingen i privat sektor har skett från en långsam och ibland stillastående utveckling av den kvinnliga chefsandelen i början och mitten av 2000-talet.

Kvinnor som är chefer har högre psykisk stress än män som är chefer
Data ur TCO:s kommande stressbarometer visar att kvinnor som är chefer med underställd personal har högre press på sig vad gäller arbetsbelastning, möjligheten till kontroll över arbetstidens förläggning och när arbetsuppgifter skall utföras samt psykisk stress som att inte kunna koppla bort tankarna på jobbet. Fler kvinnor som är chefer än män anger också att de har lite tid att utveckla verksamheten.

Statistiken är bland annat hämtad från kommande Stressbarometern 2013 som genomfördes av Novus Opinion.

Läs hela pressmeddelande på tco.se

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: