Ändrat flygbokningsbeteende hos svenskarna

Även om resandet ökar stadigt har flera flygbolag haft det tufft de senaste åren. I en färsk Novusundersökning frågade resebyrån Ticket svenska folket om deras resplaner påverkats av fjolårets flygbolagskonkurser och konkurshot.

Det visar sig att 29 procent av svenskarna har ändrat bokningsbeteende som följd.

Läs hela nyheten på ticket.se

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: