TV4/Novus Snabbmätning kring SD

Novus har på uppdrag av TV4 genomfört en snabbmätning under den 15 november bland svenska folket i åldern 18-79 år. 

Här presenterar undersökningen vi nedbrutet på kön och partisympati på Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. De övriga rikstagspartierna särredovisas inte då baserna på dessa är små. Även basen på SD är liten vilket påverkar felmarginalen. Se längst ned för mer information om felmarginalen.

Har ditt förtroende för Sverigedemokraterna påverkats av det som framkommit i media de senaste dagarna?

 

Totalt

Man

Kvinna

M

S

SD*

M+FP+C+KD

S+V+MP

Ökat förtroende

4%

5%

2%

1%

2%

24%

2%

2%

Opåverkat förtroende

48%

49%

47%

51%

46%

70%

48%

47%

Minskat förtroende

40%

40%

40%

41%

47%

5%

44%

47%

Vet ej

7%

5%

10%

7%

5%

1%

6%

4%

 

Har ditt förtroende för Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson påverkats av det som framkommit i media de senaste dagarna?

 

Totalt (1000)

Man

Kvinna

M

S

SD

M+FP+C+KD

S+V+MP

Ökat förtroende

6%

9%

2%

4%

2%

34%

4%

3%

Opåverkat förtroende

53%

53%

53%

56%

50%

64%

55%

50%

Minskat förtroende

33%

33%

33%

34%

44%

0%

33%

43%

Vet ej

8%

4%

11%

7%

4%

2%

7%

4%

 

Anser du att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti?

 

Totalt

Man

Kvinna

M

S

SD*

M+FP+C+KD

S+V+MP

Ja

69%

66%

72%

69%

81%

3%

72%

82%

Nej

20%

25%

15%

20%

10%

92%

17%

9%

Vet ej

11%

9%

13%

11%

9%

5%

11%

8%

 

Kort om felmarginal:
Antalet tillfrågade som sympatiserar med SD är 82 personer i undersökningen (8,2%), det innebär att felmarginalen nedbrytningen kring SD:s är ca 10%, effekten av det  betyder att ett resultat på 70% i SD kolumnen är inom spannet 60-80%. Normalt sett särredovisas inte undergrupper som är så små, men då resultatet på denna grupp avviker från övriga som är större än felmarginalen så väljer vi att särredovisa det.

Felmarginalen på totalen ligger inom intervallet 2-3%, på kön 2-4% och övrig partinedbrytning, förutom SD, på 2-5%

1000 intervjuer genomfördes, deltagarfrekvensen var 56%.
Undersökningen är en webundersökning i Novus sverigepanel.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: