Novus för Kommunal: Många föräldrar oroliga över fritids

Många föräldrar oroar sig över hur barnen har det på fritids på eftermiddagarna. Och många känner press att hämta sina barn allt tidigare. Det visar en undersökning bland föräldrar som Kommunal har låtit Novus göra.

Drygt en tredjedel av föräldrarna, 36 procent, oroas för hur barnen har det på fritids. 5 procent känner oro varje dag och 8 procent någon gång i veckan.

De största anledningarna till oro för föräldrarna är att barnet ska kränkas eller mobbas, för att ingen i personalen ska ha tid för barnet eller att barnet ska göra sig illa utomhus. Många är också rädda att barnet inte ska ha någon att leka med och att barnet ska försvinna utan att någon märker det. 

Kommunal gav i uppdrag till Novus att genomföra en enkätundersökning riktad till ett representativt urval med 1 000 föräldrar som har barn i ålder sex till nio år som går på fritidshem. Enkätundersökningen genomfördes i september 2012.

Läs mer i Kommunals rapport “Har någon sett Matilda?”

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: