Nästan var femte kvinna har utsatts för våld i en relation

En ny Novusundersökning visar att var femte kvinna utsatts för upprepat våld i en nära relation. I undersökningen uppgav 18% av kvinnorna och 5% av männen att de blivit utsatta för upprepat psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld i en nuvarande eller i en tidigare relation.

Undersökningen genomfördes under perioden 23 februari – 6 mars 2012. 2?087 intervjuer genomfördes med den svenska allmänheten, 18-79 år, inom ramen för Novus webbpanel Sverigepanelen.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: