Svenskt smör fattas det svenska folket

På uppdrag av Svensk Mjölk har Novus opinion genomfört en undersökning för att få en bild av hur smörbristen märks bland svenskarna.

3 av 4 tillfrågade uppger att de märkt att det råder brist på smör i butikerna.72 procent tycker det är viktigt att mjölkråvaran för smörtillverkning kommer från kor i Sverige.

I undersökningen ställdes också frågan varför man anser att det har betydelse att mjölkråvaran för smörtillverkning kommer från Sverige. De allra flesta svarade att miljö, djurhälsa och det svenska jordbruket var viktigt.

Undersökningen genomfördes som en webbundersökning i Novus Sverigepanel. 1 000 intervjuer genomfördes med allmänheten, 16 år och äldre, under perioden 30 september – 5 oktober 2011.

Läs mer om undersökningen på Svensk Mjölks hemsida

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: