Novus skandinavisk julundersökning: Känslan av ensamhet på svenskarnas lista över det värsta med julen

En ny undersökning från Novus Nordic Research Alliance visar att känslan av ensamhet hamnar högt upp på listan över det värsta med julen – drygt var femte svensk (21%) svarar detta. Undersökningen visar också att norrmännen och danskarna inte upplever ensamheten i lika stor utsträckning.

Tid med familj och vänner det bästa med julen

Julen är en glädjens högtid för många, medan andra mest ser fram emot att den ska vara över. Vi frågade svenskarna, danskarna och norrmännen vad de tycker är bäst respektive värst med julen (max 5 svar från lista).

Överst på listan över de bästa sakerna med julen är att tillbringa tid med familj och vänner i alla tre länder. På andra plats väljer våra skandinaviska grannar julmiddagar, medan svenskarna tycker att barnens glädje och förväntningar slår högre.

Kommersiella fokuset värsta med julen

Samtliga tre länder är också överens om vad som är värst med julen – det kommersiella fokuset. På andra plats väljer våra skandinaviska grannar att behöva städa, medan vi svenskar tycker att det är värre med för hög alkoholkonsumtion. Hela 3 av 10 svenskar (30%) har angett detta svar.

Top 3 bästa med julen i Skandinavien:

Sverige: Tillbringa tid med familj/vänner (69%), Barnens glädje och förväntningar (30%), Att ge julklappar (27%)

Danmark:Tillbringa tid med familj/vänner (78%), Julmiddag (38%), Barnens glädje och förväntningar (37%)

Norge: Tillbringa tid med familj/vänner (83%), Julmiddag (41%), Ta tillvara gamla traditioner (40%)

Top 3 värsta med julen i Skandinavien:

Sverige: Det kommersiella fokuset (64%), För hög alkoholkonsumtion (30%), Att behöva städa (25%)

Danmark: Det kommersiella fokuset (63%), Att behöva städa, vinterväder (27%) delad andraplats.

Norge: Det kommersiella fokuset (70%), Att behöva städa (29%), För hög alkoholkonsumtion (20%)

Undersökningen genomfördes som en webbundersökning inom ramen för Nordic Research Alliance, som bland annat består av svenska Novus, danska Analyse Danmark samt norska Respons Analyse. Ca 1.000 intervjuer har genomförts i varje land med ett representativt urval av respektive instituts webbpaneler. Undersökningen genomfördes under perioden 8-13 december 2011. 

För mer information om undersökningen kontakta Jenny Franzén tel. 0739-403914, Jenny.franzen@novusgroup.se

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: