AMF: Sjuksköterskors pension högre än förväntat

Både sjuksköterskor och allmänheten generellt underskattar hur mycket en sjuksköterska tjänar ihop totalt i pension under ett arbetsliv. De flesta har inte ens någon uppfattning om hur mycket pengar det handlar om. Det visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av AMF.

Åtta av tio bland de tillfrågade sjuksköterskorna vet inte, eller underskattar, hur mycket pengar det faktiskt blir totalt sett i pension under ett arbetsliv.

På uppdrag av AMF har Novus frågat allmänheten, sjuksköterskor samt andra kommun- och landstingsanställda hur mycket de tror att en sjuksköterska i genomsnitt har i pensionskapital efter ett arbetsliv. Undersökningen visar att många sjuksköterskor är osäkra (47 procent vet ej), men bland de sjuksköterskor som anger vad de antar om sin pension, tror en tredjedel (33 procent) på nivåer under AMFs beräkningar som bara avser tjänstepensionsdelen. De flesta av dessa (15 procent) tror att de kommer få mellan 250 000 och 750 000 kronor totalt i pension.

Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av AMF. Mätningen omfattar 1000 intervjuer med allmänheten och 1247 intervjuer med KAP-KL anslutna, d.v.s olika yrkesgrupper anställda inom vård och omsorg, skola, kultur, turism, räddningstjänst och administratörer.

Läs hela pressmeddelandet på AMF:s hemsida

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: