Inspelning av Novus frukost­seminarium om reklameffekt

– Vad uppnår vi med positivitet?

Varför varierar konsumenternas gillande av reklam? Vad sker i konsumenternas sinne när de gillar eller ogillar reklamen? Hur långt kan man komma med en positiv reklam inom en bransch där många spelar på jobbiga känslor? Och hur vet vi att reklamen har givit en önskad effekt?

Här kan du se en inspelning av hela seminariet

 

Novus delar värdefulla insikter från de senaste årens reklamutvärderingar och lyfter fram de mest förekommande fallgroparna. Vi hälsar särskilt välkommen SOS Barnbyar – en kund som på ett positivt sätt utmärkt sig med sitt senaste reklamkoncept och visat klokskap i att säkra sina reklaminvesteringar i förväg.

Medverkanden:
Lina Karlsson, konsult och varumärkesspecialist på Novus
Cecilia Dahlheim, senior konsult på Novus
Karin Cassinger, Marknads- och Kommunikationschef på SOS Barnbyar

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: