Novus egna undersökningar

Svenskarna om kvalitet, valfrihet och privata skolor

Läs hela rapporten här: Svenskarna om kvalitet, valfrihet och privata skolor

Privata skolors vinstuttag aktualiserades återigen i det offentliga rummet genom den avbrutna affären om aktierna i Academedia mellan Akelius och Mellby Gård. Hur ställer sig svenska folket till vinstdrivande skolor och frågan om valfrihet? Vi vet sedan tidigare att man tar valfriheten för givet, men inte uppskattar att skattemedel går till vinstutdelning. Frågan blir då om man ser en konflikt mellan dessa frågor? Av denna anledning ville vi på Novus titta på denna fråga igen.

En klar majoritet (56%) tror att skolan blir bättre om man förbjöd privata skolor att gå med vinst. Var fjärde svensk tror att kvaliteten blir mycket bättre. Endast 12% av svenska folket tror att kvaliteten blir sämre. Det är ingen större skillnad mellan de som har barn i grundskolan och de som inte har det.

Detta är något som pågått under lång tid i det offentliga rummet, på grund av den relativt grunda diskussionen om offentlig vs privat, där bilden har blivit att privata aktörer maximerar vinsten på bekostnad av kvalitet, medan det offentliga är det mest effektiva sättet att driva skolor, eller vård för den delen. Det är ju aldrig så enkelt. Men i den svartvita offentliga världen, där man tvingas välja mellan två ytterligheter, så vill inte svensken att skattemedel skall gå till annat än utbildning eller vård. Hade inte detta skett i skuggan av PISA resultat som chockerar, en stor grupp nyanlända som självklart måste få gå i skolan samt att pengarna inte verkar räcka till för välfärdssystemet, så kanske det inte varit en så stor fråga som det är nu.

Samtidigt är det en klar majoritet (60%) som anser det är viktigt att själv kunna välja grundskola. Var fjärde (23%) anser att det är mycket viktigt att kunna välja skola. Valfriheten har svenska folket tagit för givet; det handlar ju inte bara om att kunna välja bra skolor utan också om möjligheten att kunna välja bort en skola om något skulle hända med barnet, något som inte alls var så lätt innan det fanns privata skolor. Det är förälderns uppgift att se till att det egna barnet får en så bra förutsättning för livet de kan, och valfriheten är så klart ett viktigt verktyg för att säkerställa det.

Men det verkar inte finnas en så stor motsättning mellan vinstförbud och valfrihet. Nästan varannan svensk (48%) tror inte valfriheten hotas om man förbjuder privata skolor att gå med vinst, även om det finns en större osäkerhet kring denna fråga där var tredje svensk (30%) inte vet om det hotas. Dock har vi inte undersökt om man tror att valfriheten kan upprätthållas utan privata alternativ, men det är här som Akelius öppnade upp frågan som gjorde den lite extra intressant just nu. Valfrihet, med privata aktörer, men utan vinstuttag. Om det är en möjlig framtid för den privata skolan så är det bara vad femte svensk som tror att det påverkar valfriheten negativt.

Det finns självklart flera andra frågor man kan ställa om det offentliga vs det privata, men vi valde att stanna här kring de tre mest centrala frågorna nu.

Torbjörn Sjöström, VD Novus

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på eget initiativ under perioden 22–28 februari 2024 i Novus Sverigepanel. Undersökningen besvarades av 1072 personer i åldern 18–84 år. För ytterligare information om Novus Sverigepanel, se https://novus.se/om-novus/vanliga-fragor/. Vid osäkerhet om hur en siffra ska tolkas, vänligen kontakta info@novus.se.

Läs hela rapporten här: Svenskarna om kvalitet, valfrihet och privata skolor

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: