Novus egna undersökningar

Demografi, religion och språkkunskap

Ladda ned rapporten här: Novus språkkunskap religion och demografi 202311

Novus har genomfört en undersökning baserat på 39 184 intervjuer in Novus Sverigepanel där vi tillsammans med data från SCB har gjort en uppskattning om hur bred täckning av befolkningen som Sverigepanelen når, men också tagit fram statistisk ursprung, språkkunskapen och hur stora de olika religionerna är i Sverige.

Novus Sverigepanel är åsiktsmässigt representativ för 95 % av alla vuxna som bor i Sverige. Ca 400 000 personer nås inte via sverigepanelen, men kan nås via Novus andra metoder.

20 % av de som bor i Sverige är födda utomlands, men den största gruppen är 1,9 % som är från Syrien, följt av Irak 1,4 %, Finland 1,3 %, Polen 0,9 % och Iran 0,8 %, utöver det är det fördelat på 205 andra länder och är en kulturellt och språkligt extremt brokig grupp.

Av de 95 % vuxna som bor i Sverige, och i princip 100 % av de som är med i svenska samhället, uppger 99 % att de kan svenska på en god nivå. 90 % kan engelska. 1 % uppger att de kan arabiska bra, samtidigt som ytterligare 6 % säger att de har en begränsad kunskap i Arabiska, alltså har 7 % av de vuxna begränsade kunskaper i Arabiska. 300 000 bor i Sverige med ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, de är inte med i svenska samhället och heller inte med i denna undersökning. Men det är en mycket liten grupp, och det är inte en homogen grupp.

65 % tillhör kristendomen, 35 % ingen religion alls, 1 % islam, 0,3 % Judendomen, 0,3 % Buddismen och 0,7 % någon annan religion. Av de 35 % som inte tillhör någon religion, tillhör de flesta ur ett kulturellt perspektiv sannolikt den kristna västerländska kulturen. De som är del av svenska samhället och tror på Islam är en mycket liten grupp, 1 % av den vuxna befolkningen, och andelen som är mycket religiösa Muslimer är 0,2 %. Nästan inte mätbar trots att denna undersökning består av 39 184 intervjuer.

En hel del av dessa resultat kan komma som en chock för en del, men mycket av det handlar om att det offentliga rummet i Sverige är så inkluderande att varje minoritet faktiskt tar oproportionerligt mycket plats och skapar en bild av ett samhälle som inte stämmer med hur Sverige ser ut. Inkludering är bra, men man måste också förstå att inkludering i ett begränsat utrymme leder till exkludering av andra. Det offentliga rummet är verkligen inte obegränsat, och fokuset på minoriteter leder till en vanföreställning kring hur Sverige faktiskt ser ut. Den skapar konflikter, rädsla och oro. Något som kapitaliseras av de som ser en möjlighet, på bekostnad av det Sverige som faktiskt fortfarande finns. Ett Sverige där i princip alla vuxna i samhället pratar Svenska, inte är särskilt religiösa, oavsett hudfärg eller ursprung. Sverige är ett mycket sekulariserat land och en mycket liten grupp anser sig vara mycket troende.

Torbjörn Sjöström
VD
Novus

Ladda ned rapporten här: Novus språkkunskap religion och demografi 202311

Bakgrund

Novus arbete går primärt ut på två delar, att ta fram fakta via statistik och kunskap via analys av relevant fakta om mänskligt beteende. Ofta ser vi att uppfattningen om hur samhället ser ut avviker kraftigt från verkligheten, samtidigt som det saknas fakta kring viss demografi. Exempelvis, är det känt att 20 % av de som bor i Sverige är födda utomlands. Det är inte ens lätt att förstå vilka som har medborgarskap och hur det avviker från hur många som räknas in i de 10,5 miljoner som nu bor i Sverige. Förutom att det leder till missuppfattningar, så leder okunskapen om detta också till att man tror att det finns ett extremt mörkertal eller att andelen som inte kan svenska är större än vad man hävdar. Det leder också att man inte kan göra undersökningar som ger en rätt visande bild av hur de som bor i Sverige faktiskt tycker och tänker.

Novus tar fram en hel det offentlig statistik redan. Hur många husdjur som finns i Sverige är Novus statistik. Svenskarna och Internet som beställs av Internetstiftelsen har genomförts av Novus. Novus Coronastatus var den enda statistik som fanns om hur många som var sjuka och hur många som lider av lång covid. Vi kan också titta på våra undersökningar och jämföra med statistik, för att kontrollera hur väl våra undersökningar fungerar. Under pandemin kunde vi konstatera att våra undersökningar stämde inom felmarginalen kring bland annat antal permitterade, antal vaccinerade och antal bekräftat sjuka. Data som bekräftar att annan fakta som kom fram i våra Coronaundersökningar också stämde. Novus väljarbarometrar har sedan starten i genomsnitt ett medelfel på 0,7 procentenheter, även det en bekräftelse på att undersökningarna ger en mycket god bild av svenska folket. Med det i beaktande så rimmar det mycket illa med att vi skulle missa en stor grupp som bor i Sverige. Sjukdomar och vaccinering är språkoberoende. Trots det kunde vi se att vi nådde en rättvisande bild av alla vuxna svenskar, genom att undersöka på svenska. Vi har gjort experiment med ca 10 000 intervjuer i samband med väljarbarometer (som vi vet är så tillförlitlig man kan förvänta sig) där vi erbjöd att man svarade på de tio största språken som finns i Sverige, och det var en handfull av de 10 000 intervjuerna som svarade på något annat än svenska.

Utifrån det så finns det inget som tyder på att vi missar stora grupper. Tvärtom ger våra undersökningar en mycket tillförlitlig korrekt bild av de som bor i Sverige. Med detta i åtanke ville vi täppa till lite luckor som inte presenterats, och samtidigt göra en lite noggrannare analys av vilka vi når och vilka vi inte når. Denna rapport presenterar detta.

Resultatet i denna rapport är baserad på Novus undersökning där vi genomfört 39 184 intervjuer i Novus Sverigepanel. Novus undersökning genomfördes under oktober 2023. Samt statistik från SCB från december 2022.

Novus demografiska räckvidd:

Novus Sverigepanel

I Novus Sverigepanel måste man bli slumpmässigt inbjuden, man kan inte själv söka sig till den och svara på frågor. Det är en slumpmässigt rekryterad panel från svenska befolkningsregistret. Blir du slumpmässigt utvald kommer vi kontakta dig antingen via telefon eller SMS, och hittar vi inget telefonnummer till dig kommer du få ett vykort. Åldersfördelningen i den är upp till 89 år. Över 89 år finns det fortfarande en grupp som inte är på internet, och i de högre åldrarna är internetkunskapen kopplad till utbildning och inkomst, vilket gör att vissa grupper faktiskt inte finns på nätet och man kan inte med säkerhet säga att man når ett slumpmässigt representativt urval via online-undersökningar, trots att de är slumpmässigt rekryterade. Däremot når Novus dessa grupper via andra undersökningar. Det är inte ett generellt fel med alla Novus undersökningar.

Om vi börjar med att titta på de som bor i Sverige som är 18 år eller äldre, så bor det enligt SCB 8,3 miljoner i Sverige, av befolkningen som totalt är 10,5 miljoner. Av dessa 8,3 miljoner vuxna är 7,5 miljoner röstberättigade. Novus har möjligheten att uttala sig om ungefär 100 000 personer som är över 89 år på grund av den övre åldersgränsen i vår panel. För enkelhetens skull, antar vi här att dessa personer är röstberättigade.

Om vi sedan tittar på andra parametrar som ursprung, rösträtt och födelseland så är det vår uppskattning att vi inte heller kan uttala oss om ca 300 000 som i Sverige som inte har permanent uppehållstillstånd.

Alltså saknar vi av de 8,3 miljoner vuxna som bor i Sverige ca 400 000 personer som vi via vår panel inte kan uttala oss om.

Novus Sverigepanel är alltså åsiktsmässigt representativ bland nästan 100 % av de som är röstberättigade, och 95 % av alla vuxna som bor i Sverige.

Novus kan via sverigepanelen undersöka ca 95% av alla vuxna som bor i Sverige.

Ladda ned rapporten här: Novus språkkunskap religion och demografi 202311

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: