Valspecial 2022

Valet har nu skett men ännu är allt inte klart. Fortsätter att följa intressanta valfrågor.

Novus utför på eget initiativ varje månad ett antal politiska undersökningar. Nu är det extra intressant att grotta ned sig i våra löpande undersökningar om exempelvis Bästa parti i politiska sakfrågor, Viktigaste politiska frågan, Partiledarförtroende och Ministerförtroende.

Inför valet adderade vi ytterliga några undersökningar och bland annat sammanställt väljarprofiler för varje riksdagsparti. Hur ser väljaren ut utifrån det aktuella väljarläget.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: