Vad tycker väljarna?

Novus mäter återkommande vilka politiska frågor väljarna tycker är viktigast samt vilket politiskt parti som anses vara bäst i dessa sakfrågor.

Vi sammanställer även årligen hur partiernas väljare ser ut och tänker.

V

Väljarprofil Vänsterpartiet 2022

Inledning väljarprofiler

En sammanfattning om varje parti utifrån det aktuella väljarläget baserat på ca 3000 intervjuer kring politiska sakfrågor och den senaste väljarbarometern. Så här ser V sympatisören ut om det vore val idag.

Inkomstskalan summerar inte till 100% då vissa respondenterna antingen inte velat uppge sin hushållsinkomst eller inte vet.

Ladda ned väljarprofilen som en PDF här: Väljarprofil 2022 V

Sammanfattning

I juli 2022 uppger 8,8 procent att de skulle rösta på Vänsterpartiet, vilket är 0,8 procentenheter högre än valresultatet 2018. De har under en stor del av mandatperioden legat över sitt valresultat och efter misstroendeförklaring mot regeringen sommaren 2021 så ökade de till över 10 procent men har sedan dess tappat något. Sju av tio som röstade på Vänsterpartiet 2018 skulle rösta på partiet idag.

Vänsterpartiets väljare är flertalet kvinnor och består till en majoritet av yngre personer. Nästan 7 av 10 är under 50 år som skulle rösta på Vänsterpartiet idag. De är i högre utsträckning universitets- och högskoleutbildade jämfört med allmänheten i stort. De är det starkaste partiet bland de som har en hushållsinkomst på 200 000 kr eller mindre. De är också det parti, efter Miljöpartiet, som har svagast stöd utanför de större städerna.

88 procent av vänsterväljarna har mycket eller ganska stort förtroende för Nooshi Dadgostar. De viktigaste frågorna för Vänsterpartiets väljare är framför allt Sjukvården, Miljö och Klimat samt skola och utbildning. Drygt en av tre tycker att Sverige rör sig åt rätt håll medan 45 procent tycker tvärtom, att Sverige är på väg åt fel håll.

Om undersökningen

Undersökningarna har genomförts på Novus eget initiativ. Detta är en sammanställning av data från rapporterna “väljarbarometern”, “partiledarförtroende” och “viktigaste politiska frågan”.

Undersökningarna är genomförda den 7 april – 21 juni 2022 via webb-intervjuer i Novus riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Åldern på de tillfrågade var 18 – 79 år och av totalt 5400 sökta besvarade 3103 personer undersökningen. Deltagarfrekvensen blev därmed 57%. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: