Vad tycker väljarna?

Novus mäter återkommande vilka politiska frågor väljarna tycker är viktigast samt vilket politiskt parti som anses vara bäst i dessa sakfrågor.

Vi sammanställer även årligen hur partiernas väljare ser ut och tänker.

L

Väljarprofil Liberalerna 2022

Inledning väljarprofiler

UEn sammanfattning om varje parti utifrån det aktuella väljarläget baserat på ca 3000 intervjuer kring politiska sakfrågor och den senaste väljarbarometern. Så här ser L sympatisören ut om det vore val idag.

Inkomstskalan summerar inte till 100% då vissa respondenterna antingen inte velat uppge sin hushållsinkomst eller inte vet.

Ladda ned väljarprofilen som en PDF här: Väljarprofil 2022 L

Sammanfattning

Väljarstödet för liberalerna har succesivt ökat sedan april 2022 då partiledaren Johan Pehrson tillträdde. Deras väljarstöd ligger nu på 5,0 procent och liberalerna placerar sig därmed återigen över riksdagsspärren. Men, för att nå 2018 års valresultat på 5,5 procent har de fortfarande en liten bit kvar att klättra. I dagsläget uppger fyra av tio av dem som röstade på Liberalerna 2018 att de skulle rösta på partiet om det vore val idag.

Bland de egna väljarna åtnjuter Pehrson ett relativt högt förtroende. Drygt tre av fyra av liberalernas väljare uppger att de har mycket eller ganska stort förtroende för partiledaren. Jämfört med de andra partiledarna hamnar dock Pehrsons förtroendesiffror i det lägre spannet där endast miljöpartiets båda språkrör Stenevi och Bolund visar på sämre siffror.

Bland liberalernas sympatisörer är skola och utbildning den absolut viktigaste frågan. På andra och tredjeplats kommer lag och ordning samt sjukvårdsfrågan. Endast 25 procent av liberalernas väljare anser att utvecklingen i samhället går åt rätt håll samtidigt som 64 procent uppger att samhällsutvecklingen är på väg åt fel håll.

De liberala väljarna består av ungefär lika delar män och kvinnor med en något högre representation av män. Främst återfinns liberalernas sympatisörer i åldersgrupperna 30-49 år samt 65+ år och de bor framförallt i storstäder. Drygt varannan liberalväljare uppger att de har en universitets- eller högskoleutbildning och Liberalerna är också det parti som har störst andel höginkomsttagare bland sina väljare.

 

Undersökningarna har genomförts på Novus eget initiativ. Detta är en sammanställning av data från rapporterna “väljarbarometern”, “partiledarförtroende” och “viktigaste politiska frågan”.

Undersökningarna är genomförda den 7 april – 21 juni 2022 via webb-intervjuer i Novus riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Åldern på de tillfrågade var 18 – 79 år och av totalt 5400 sökta besvarade 3103 personer undersökningen. Deltagarfrekvensen blev därmed 57%. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: