Vad tycker väljarna?

Januari 2024

Regeringsförtroende januari 2024

Läs hela rapporten här: Novus Regeringsförtroende januari 2024

Sammanfattning

Av diagram 1 nedan framgår att nära tre av tio svenskar (28%) har stort förtroende för regeringen som helhet, medan nära fem av tio (48%) har litet förtroende.

Diagram 1: ”Vilket förtroende har du för regeringen som helhet?”, jan 2019 – jan 2024. 

Av diagram 2 nedan framgår att drygt en av fyra svenskar (26%) anser att utvecklingen i Sverige på det hela taget går mest åt rätt håll. Jämfört med november 2023 är det en statistiskt säkerställd ökning på 8% (från 18% till 26%). Sex av tio (60%) anser att utvecklingen går åt fel håll. Jämfört med november 2023 är det en statistiskt säkerställd minskning på 12% (från 72% till 60%).

Diagram 2: ”Går utvecklingen i Sverige på det hela taget mest år rätt håll eller mest åt fel håll?”, dec 2019 – jan 2024.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ under perioden 18–24 januari 2024 i Novus Sverigepanel. Undersökningen besvarades av 1092 personer i åldern 18–84 år. För ytterligare information om Novus Sverigepanel, se https://novus.se/om-novus/vanliga-fragor/. Vid osäkerhet om hur en siffra ska tolkas, vänligen kontakta mikael.ohlsson@novus.se.

Läs hela rapporten här: Novus Regeringsförtroende januari 2024

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: