Vad tycker väljarna?

Juni 2024

Regeringsförtroende juni 2024

Nedan framgår att drygt tre av tio väljare (31%) har mycket/ganska stort förtroende för regeringen som helhet, medan drygt fyra av tio (42%) har mycket/ganska litet förtroende.

Nedan framgår att nära tre av tio väljare (27%) anser att utvecklingen i Sverige går mest åt rätt håll. Jämfört med mars 2024 är det en statistiskt säkerställd minskning på fem procentenheter (från 32% till 27%). Nära sex av tio väljare (57%) anser att utvecklingen går mest åt fel håll.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ under perioden 14–18 juni 2024 i Novus Sverigepanel. Undersökningen besvarades av 1002 personer i åldern 18–84 år. För ytterligare information om Novus Sverigepanel, se https://novus.se/om-novus/vanliga-fragor/. Vid osäkerhet om hur en siffra ska tolkas, vänligen kontakta mikael.ohlsson@novus.se.

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: