Vad tycker väljarna?

Mars 2024

Regeringsförtroende mars 2024

Nedan framgår att drygt en av tre väljare (35%) har mycket/ganska stort förtroende för regeringen som helhet. Jämfört med januari 2024 är det en statistiskt säkerställd ökning på sju procentenheter (från 28% till 35%). Nära fyra av tio väljare (39%) har mycket/ganska litet förtroende. Jämfört med januari 2024 är det en statistiskt säkerställd minskning på nio procentenheter (från 48% till 39%).

Nedan framgår att drygt tre av tio väljare (32%) anser att utvecklingen i Sverige går mest åt rätt håll. Jämfört med januari 2024 är det en statistiskt säkerställd ökning på sex procentenheter (från 26% till 32%). Drygt hälften av väljarna (55%) anser att utvecklingen går mest åt fel håll. Jämfört med januari 2024 är det en statistiskt säkerställd minskning på fem procentenheter (från 60% till 55%).

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ under perioden 15–21 mars 2024 i Novus Sverigepanel. Undersökningen besvarades av 1076 personer i åldern 18–84 år. För ytterligare information om Novus Sverigepanel, se https://novus.se/om-novus/vanliga-fragor/. Vid osäkerhet om hur en siffra ska tolkas, vänligen kontakta mikael.ohlsson@novus.se.

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: