Väljarbarometern

September 2014

TV4/Novus Väljarbarometer 1 sept 2014: Sverigedemokraterna tungan på vågen

I TV4/Novus väljarbarometer för den senaste veckan återtar Sverigedemokraterna rollen som tungan på vågen samtidigt blockskillnaden minskar.
Andelen osäkra väljare minskar kraftigt, och många av dessa väljare sympatiserar idag med alliansen.

M                         23,3 (+2,0)
FP                        6,4 (-0,4)
C                          5,3 (-0,7)
KD                       4,4 (+0,1)
S                           30,2 (-2,0)
V                          7,1 (+0,4)
MP                      9,6 (-1,0)
SD                        10,6 (+1,7)
FI                         2,1 (-0,6)

Annat                 1,0 (+0,5)

M+FP+C+KD   39,4 (+1,0)
S+V+MP           46,9 (-2,6)

Osäkra               13,7 (-4,7)

Ingen förändring statistiskt säkerställd

Novus har för den här mätningen intervjuat 2183 personer per telefon under tiden 25 – 31 augusti 2014. Andelen osäkra väljare är 13,7 procent.

Ladda ned rapporten här

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: