Väljarbarometern

September 2016

Novus/TV4 Väljarbarometer sept 2016: Blockskillnaden minskar

I TV4/Novus väljarbarometer för september tappar Alliansen stöd men är fortsatt största block.

M                         24,6 (-0,7)
L                           4,7 (-0,4)
C                          7,5 (-0,1)
KD                       3,3 (+0,1)
S                           26,8 (+0.4)
V                          7,6 (-0,1)
MP                      4,9 (+0,5)
SD                        17,7 (+0,5)
FI                         2,1 (+/-0)
Annat                 0,8 (-0,2)

M+L+C+KD      40,1 (-1,1)
S+V+MP           39,3 (+0,8)

Inga förändringar är statistiskt säkerställt.

Novus har för den här mätningen intervjuat 4011 personer per telefon under tiden 29 augusti – 25 september 2016. Andelen osäkra väljare är 6,4 procent.

TV4/Novus väljarbarometer genomförs inom ramen för Novus telefonomnibus. Undersökningen genomförs med hjälp av telefonintervjuer med ett riksrepresentativt urval svenska medborgare 18 år och äldre utan övre åldersgräns. Telefonintervjuerna har genomförts av PFM Research på uppdrag av Novus.

Undersökningen ger svar på frågan hur man skulle rösta om det var val till riksdagen idag.

Resultatet är efterstratifierat på kön, ålder, region och valt parti i riksdagsvalet 2014. Andel osäkra är de som inte vet vilket parti de skulle rösta på.

novus-valjarbarometer-29-sept-2016

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: