Väljarbarometern

Här hittar du samtliga väljarbarometrar som gjorts i samarbete med Novus.

Juni 2022

Novus/SVT väljarbarometer juni: L ökar statistiskt säkerställt

Liberalerna ökar statistiskt säkerställt och närmar sig nu 4% spärren.

Ladda ned rapporten här: Novus Väljarbarometer juni 2022

Om det var val idag skulle mandaten fördela sig enligt följande: Moderaterna 82, Liberalerna 0, Centerpartiet 23, Kristdemokraterna 24, Socialdemokraterna 115, Vänsterpartiet 36, Miljöpartiet 0, Sverigedemokraterna 69.

Novus har för den här undersökningen sökt 7475 personer. Av dessa har 3804 personer svarat per telefon, SMS och post under perioden 9 maj – 5 juni 2022. Deltagarfrekvensen var 51%. Andelen osäkra väljare 6,5%.

Kommentar

Liberalerna får det högsta uppmätta stödet sedan mars 2020. Uppgången för L på 1 procentenheter är statistiskt säkerställd. Detta innebär att L för första gången sedan mars 2021 är inom felmarginalen från 4 % spärren.

I Novus senaste förtroendeundersökning såg vi att Johan Pehrson ökade säkerställt i förtroende och minskade säkerställt i andelen som inte kände till honom, och lämnade därmed bottenskiktet där han tidigare låg tillsammans med språkrören. Ökat förtroende för partiföreträdaren är i regel en förutsättning för att vinna väljare. Även om L fortfarande befinner sig under 4% och Pehrson ligger tredje sist i förtroende är ett viktigt livstecken för L. Det finns också som fortfarande många inte känner till Pehrson så det finns mer att hoppas på från L:s sida där. Kan ökad kännedom fortsatt leda till positiva associationer finns det möjlighet för L att växa sig över 4 % spärren. Sabuni gick in på en högre positiv kännedom men rasade nästan direkt till nivåer som är under Pehrsons förtroendesiffror nu. Så det var nog helt nödvändigt för L att byta partiledare för att ha en chans att klara 4 % spärren.

Men intressant också att S tappar 1,6 procentenheter, det är rätt rejält. Intressant också att SD plockar dessa väljare. Även om SD inte ökar utan i sin tur tappar till M. Kan det vara det dödliga våldet i Sverige som ligger bakom detta och att uppgången för S på grund ag Nato och Ukraina kriget nu klingar av. Vi ser att försvarsfrågan tappar i viktighet, men att lag och ordning fortsatt ligger på en andraplats. Eftersom S är yttersta ansvarig och haft makten länge och skjutningarna är något som sker regelbundet nu kan det vara en mycket svår sak för S att hantera. Jag tror fortfarande att grova brottsligheten och energifrågan kommer vara två mycket centrala frågor i valrörelsen. Det är inhemska frågor som måste hanteras av våra politiker ytterst. Klimat och miljö är mer en global fråga och det vet väljarna. Den är svår att få trovärdighet för genom nationell politik. Vilket är en av förklaringen till varför MP ligger kvar under 4 % spärren samtidigt som miljö och klimat är en av de viktigaste frågorna. Men en fråga där väljarna förväntar sig ett fokus på den internationella arenan mer än nationella lösningar. Närmiljön är så klart viktig men inte i närheten så viktig som den globala klimatfrågan och de miljökatastrofer som finns i andra delar av världen.

MP är också inom felmarginalen från 4 %, men rör sig inte trots en hel del väljarrörelse under ytan. Men de tappar lika många som de vinner.

Centerpartiet är också intressanta att titta på lite mer. De tappar också en hel del, de är långt ifrån toppnoteringarna de haft under mandatperioden. Det mesta kring C har hamnat kring att laga regeringskriser genom att stötta S och hindra att SD får ett politisk inflytande. Det har också mycket kretsat kring Annie Lööf som person och väljarna ser inte politiken så mycket längre. C har tappar i de flesta politiska frågorna. Partiledarförtroendet är viktigt som jag skrev innan. Men det skall vara öppningen till politik väljarna känner är relevant. C:s huvudsakliga problem är nog nu snarare att man primärt är en bricka i det politiska spelet i stället för vad de vill åstadkomma politiskt.

Men det är långt kvar till valet och detta är en nulägesbild av vad väljarna skulle rösta på om det vore val idag. En undersökning är ingen prognos utan en nulägesbild. Även om det vi gör ofta felaktigt kallas för prognoser. Ett märkligt historiskt slarv med ord som jag inte begriper var det kommit från. För det har aldrig varit prognoser.

Torbjörn Sjöström

VD

Ladda ned rapporten här: Novus Väljarbarometer juni 2022

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: