Väljarbarometern

Här hittar du samtliga väljarbarometrar som gjorts i samarbete med Novus.

April 2021

Novus SVT Väljarbarometer april 2021: M tappar, S & SD ökar

I Novus väljarbarometer för april bryter M en två månaders uppgång och tappar 1,4 procentenheter samtidigt som SD och S ökar lite.

Novus har för den här undersökningen intervjuat 4984 personer per telefon, SMS och post under tiden 1 mars – 4 april 2021. Totalt söktes 9644 personer. Deltagarfrekvensen var 52%. Andelen osäkra väljare 5,0%.

Samtliga förändringar ligger inom den statistiska felmarginalen.

Ladda ned rapporten här: Novus Väljarbarometer april 2021

Kort kommentar

Moderaterna tappar på det ökade fokuset på SDs vara eller icke vara i svensk politik. Återigen verkar svensk politik kretsa kring Sverigedemokraterna vilket som vanligt gynnar dem. Liberalerna ser så här långt inte ut att ha vunnit på sitt besked. Man skall också ha i åtanke att de som idag stödjer L gör det utifrån januariavtalet och man riskerar därmed att tappa väljare genom att ta avstånd från det. Men hoppas så klart att vinna fler väljare än man tappar och komma ut ur den tynande tillvaro det också brukar vara att vara ett stödparti till en regering. Vi ser också att M tappar lite väljare till L under mätperioden men att L tappar väljare till soffan.

Moderaterna tappar också väljare till Sverigedemokraterna vilket sannolikt är en effekt av det ökade fokuset på SD.

Socialdemokraterna ökar lite i väljarstöd, orsaken till detta ser vi bl.a. i Novus Coronastatus där vi presenterade att fler tror att Sverige kommer att klara pandemin. Novus Coronastatus Andelen som tror det har ökat från 39 till 47 % på en månad. Andelen som misstror regeringen har också minskat från 40 till 37 % läs mer om detta här: Ministerförtroende

Så det finns stöd i andra undersökningar som stärker Socialdemokraternas uppgång. Deras stöd är nu tätt kopplat till pandemin.

Men sedan är det generellt små förändringar. Pandemin har är som ett lock över inrikespolitiken och det leder till en avvaktande inställning hos många väljare.

Men vi kommer säkerligen att se stora väljarförändringar när pandemin är över, och att ett parti ligger unde 4 % spärren nu betyder inte att så är fallet i valet 2022. KD gick från en nästan permanent position under 4 % till att öka kraftigt de sista veckorna innan valdagen 2018 på grund av att Ebba Busch gjorde bra ifrån sig i debatterna.

Ladda ned rapporten här: Novus Väljarbarometer april 2021

Torbjörn Sjöström

VD

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: