Väljarbarometern

November 2018

Novus/SVT November: L under 4 % spärren för första gången

För första gången någonsin i Novus väljarbarometer ligger Liberalerna under 4 % spärren.

Novus har för den här undersökningen intervjuat 5050 personer per telefon, SMS, post och epost under tiden 15 oktober – 11 november 2018.

Deltagarfrekvens: 49,8% har svarat i sökt urval. (totalt har vi för väljarbarometern sökt 10140 personer i målgruppen). Novus bortfallsanalyser pekar på att bortfallet är åsiktsmässigt slumpmässigt utifrån undersökt målgrupp. Resultatet anses därmed vara representativt för svenska folkets åsikt i undersökt fråga.

Ladda ned rapporten här: Novus Väljarbarometer 12 nov 2018

Att Liberalerna i Novembers väljarbarometer ligger under 4 % spärren är något unikt. Det har aldrig hänt tidigare i Novus väljarbarometer. Den lägsta nivå tidigare var i februari 2015 då de hade ett stöd bland svenska folket på 4,0 %.

Det politiska vakuum som en utebliven regeringsbildning lett till har skadat Alliansen.  Alliansen är nu statistiskt säkerställt mindre än de rödgröna om det vore val idag. Det är framförallt Liberalerna och i viss omfattning Moderaterna som står för nedgången i stöd bland Alliansens partier. Centerpartiet är det enda parti inom Alliansen som har ett högre stöd i undersökningen än valresultatet.

Sverigedemokraterna går däremot framåt jämfört med valet. Inte helt oväntat när även riksdagsvalet nu skulle kunna misstas för att varit en omröstning om Sverigedemokraternas vara eller icke vara i svensk politik. Ett sådant fokus på ett parti gynnar dem när de går ut på att förhålla sig till dem och i vilken omfattning de har någon makt eller inte. Socialdemokraterna går också fram lite, att leda en övergångsregering och samtidigt inte vara aktivt i den än så länge misslyckade med regeringsbildningen är en trygg position för dem just nu.

Jämfört med föregående månad är samtliga förändringar inom den statistiska felmarginalen. Jämfört med valet är nedgången för L och Alliansen, samt uppgången för SD statistiskt säkerställd.

Det är också viktigt att komma ihåg att jämfört med den politiska turbulens man såg efter valet 2014 har det varit färre bakslag. Budgeten föll ju 2014 och de rödgröna regerade med en alliansbudget. Då var det också större väljarförändringar. T.ex. då vann Moderaterna på Socialdemokraternas problem. Men nu förutom den ständiga bevakningen av regeringsbildningen upplevs samhället tuffa vidare på ett sätt som sannolikt inte upplevdes vara fallet då.

Är man inte försiktig som politiker kan detta resultera i att förtroendet för politiken och dess roll också fortsätter ett sjunka. Att vi upplevs inte behöva en regering. Att det kanske faktiskt känns som det är bättre utan. Det det finns många varningstecken för ett sjunkande förtroende för politiken som sådan redan innan detta. En relativt låg väljarrörlighet betyder inte att förtroendet är intakt, utan bara att man inte har någon anledning att omvärdera sin partisympati då det inte hänt något konkret som gjort att man behövt omvärdera. Om nedröstningen av Kristersson i onsdags är något som leder till ett nytt läge det får vi se i framtida väljarbarometrar.

Torbjörn Sjöström

VD Novus

 

Dock är det viktigt att påpeka att detta inte är någon prognos. Väljarbarometern är inte en framtidsförutsägelse, utan det uppmätta väljarstödet om det vore val idag.

Novus uppdaterade sin metod i februari 2018. LÄS MER OM METODUPPDATERINGEN HÄR

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: