Väljarbarometern

Juni 2018

Novus/SVT juni: Socialdemokraterna rasar, SD upp kraftigt och återigen näst största parti

I SVT/Novus väljarbarometer för juni är ökar Sverigedemokraterna kraftigt och är återigen näst största parti. Socialdemokraterna är nere på den lägsta nivån sedan maj 2016. SD:s uppgång och S nedgång är statistiskt säkerställt.

Novus har för den här undersökningen intervjuat 4633 personer per telefon, SMS, post och epost under tiden 14 maj – 6 juni 2018. Andelen osäkra väljare är 7,1 procent. 

Deltagarfrekvens: 49,1 % har svarat i sökt urval. (totalt har vi för väljarbarometern i maj sökt 9 440 personer i målgruppen). Novus bortfallsanalyser pekar på att bortfallet är åsiktsmässigt slumpmässigt utifrån undersökt målgrupp. Resultatet anses därmed vara representativt för svenska folkets åsikt i undersökt fråga.

Novus uppdaterade sin metod i februari, denna väljarbarometern är idag den som genomför och använde absolut flest intervjuer i Sverige. LÄS MER OM METODUPPDATERINGEN HÄR

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: