Väljarbarometern

Januari 2019

Novus/SVT Januari: L och MP under spärren

Novus har för den här undersökningen intervjuat 2342 personer per telefon, SMS, post och epost under tiden 2 – 13 januari 2019. Andelen osäkra väljare är 6,5 %

Deltagarfrekvens: 50,2 % har svarat i sökt urval. (totalt har vi för väljarbarometern sökt 4665 personer i målgruppen). Novus bortfallsanalyser pekar på att bortfallet är åsiktsmässigt slumpmässigt utifrån undersökt målgrupp. Resultatet anses därmed vara representativt för svenska folkets åsikt i undersökt fråga.

Inga förändringar är statistiskt säkerställda jämfört med föregående väljarbarometer i december 2018

Dock är det viktigt att påpeka att detta inte är någon prognos. Väljarbarometern är inte en framtidsförutsägelse, utan det uppmätta väljarstödet om det vore val idag.

Novus uppdaterade sin metod i februari 2018. LÄS MER OM METODUPPDATERINGEN HÄR

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: